Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Produksjon av elektrisk energi fra vindmøller i Norge

Hvor mye elektrisk energi produseres det fra vindmøller i Norge i dag? Kan vindmøller bli en betydelig bidragsyter til produksjon av elektrisk energi i framtidas Norge?

Oppgave

Gå inn på Statistisk sentralbyrå, SSB, velg "STATISTIKK", "Energi og industri", "Energi" og deretter "Elektrisitet". Bla deg så nedover til du finner tabellen "12824: Elektrisitetsbalanse (MWh)". (Du kan eventuelt bare skrive "12824" i søkefeltet på forsiden til SSB.)

Dette er en tabell der du selv kan gå inn og velge variabler og tidsepoker.

Gå inn i denne tabellen, og gjør valg slik at for eksempel følgende linjediagram og tabell kommer fram:

Linjediagram som viser månedlig produksjon av vindkraft og vannkraft i Norge fra juli 2018 til april 2019. Skjermutklipp.

Spørsmål

1) Forklar hva diagrammet viser.

Løsningsforslag og kommentarer

Diagrammet viser produksjonen av elektrisk energi (elektrisk kraft) fra vannkraft og fra vindmøller i perioden fra juli 2019 til og med mars 2020. Merk måten månedene og årstall er angitt på førsteaksen i diagrammet.

Diagrammet viser produksjon fordi variablene "01.01 Vannkraft" og "01.03 Vindkraft" er valgt, som forklaringen nederst i diagrammet viser. Variabler som begynner med "01", har med produksjon å gjøre.

Merk at overskriften i diagrammet er en generell overskrift som skal dekke alt som kan lages fra disse tabellene.

2) Lag en bedre og mer beskrivende overskrift til diagrammet.

Løsningsforslag

"Produksjon av elektrisk energi fra vannkraft og vindkraft i perioden juli 2019–mars 2020"

Tabell som viser den månedlige produksjonen av vannkraft og vindkraft i Norge fra juli 2019 til april 2020. Tabell.
  • Bruk tabellen ovenfor og din egenkomponerte tabell, og kommenter utviklingen av produksjon av elektrisk energi fra vindmøller i Norge de siste årene. Hva kan årsakene til endringene være?
  • Utvid tabellen, og finn ut når omtrent produksjonen av elektrisk energi fra vindmøller i Norge ble så stor at SSB tok den med i sine statistikker.
  • Regn ut samlet mengde elektrisk energi fra vindmøller i 2018 og i 2019. Oppgi svarene i både kWh, MWh og TWh.
  • Hva er navnene på måleenhetene ovenfor, og hva er sammenhengen mellom dem? Hva er naturlig måleenhet for den samlede årlige produksjonen av elektrisk energi i Norge?
  • Du lar en elektrisk panelovn varme opp rommet ditt gjennom vinteren. Du lar den stå på effekten 1000 W hele døgnet i til sammen seks måneder. Vis at da har panelovnen din brukt nesten 4 400 kWh.
  • En vanlig husstand i Norge bruker i gjennomsnitt 20 000 kWh energi i året. Hvor mange husstander kunne få dekket sitt behov for elektrisk energi fra vindmøller i 2018? Hvor mange husstander kunne få dekket sitt behov for elektrisk energi fra vindmøller i 2019?
  • Hvor mange husstander i Norge kunne få dekket sitt behov for elektrisk energi fra vindmøller de siste tolv månedene?
  • Finn ut om planer for framtidig utbygging av vindmøller i Norge.
  • Med tanke på utviklingen de siste årene, hvordan tror du produksjonen av elektrisk energi fra vindmøller vil bli de neste årene?
  • Er det realistisk å tro at energi fra vindmøller kan dekke behovet for elektrisk energi hvis hele transportsektoren i Norge skal bli elektrisk?

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene