Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen Motvind

I kortfilmen Motvind kjemper Birgit mot utbygging av vindmøller og slår seg ned i anleggsområdet i håp om å hindre utbygginga. Den lokale politibetjenten prøver å fjerne henne, noe som ikke blir lettere av at vedkommende er mannen til Birgit.
Kvinne i gul regnjakke sitter på toppen av en knaus. Hun er godt kledd med ullgenser, lue og hansker. Mellom føttene er en liten ryggsekk, til siden ligger en termos. En politimann står rett ved, med hendene i lommene på uniformsjakka. Begge stirrer utover. Foto.

Del 1. Før dere ser filmen

 1. Hvilke assosiasjoner får dere til ordet "motvind"? Hva betyr ordet? Kan det ha flere betydninger?

 2. Det finnes en organisasjon som heter Motvind. Hva tror dere denne organisasjonen står for?

 3. Kjenner dere til konflikter om bruk av natur der dere kommer fra eller andre steder? Hva handler denne konflikten om? Hvordan får folk fram hva de mener i den konflikten?

 4. Hvorfor tror dere filmen heter Motvind?

Del 2. Se filmen Motvind

Se Motvind på bibliotektjenesten Filmbib. Logg inn med Bibliotekkortet.

Del 3. Diskuter filmen

 1. Hva tenker dere er budskapet i filmen? Handler filmen bare om kampen mot vindmøllene? Forklar.

 2. Hva gjør Birgit for å fram sitt syn på utbygging av vindmøller? Hva håper hun å oppnå med det hun gjør?

 3. Politibetjenten Trond foreslår en annen framgangsmåte. Hvorfor synes ikke Birgit at dette er en god løsning? Finn argumenter som støtter Tronds metode for å få gjennomslag for det man vil oppnå.

 4. Hva tror dere Trond mener om vindmølleutbygginga? Kan Trond gjøre det han tenker er rett i denne situasjonen? Forklar.

Jobb videre med tematikken i filmen ved å gjøre en eller flere av delene under.

Del 4. Hvordan kan vi få fram hva vi mener?

Politifolk bærer ei ung kvinne iført samekofte gjennom en korridor. Lenger nede i korridoren er det flere politifolk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Hvordan kan vi få fram hva vi mener om en sak? Lag ei liste.

 2. I filmen bruker Birgit en aksjonsform som kalles "sivil ulydighet". Finn ut hva som menes med sivil ulydighet.

 3. Finn eksempler på situasjoner der noen har brukt sivil ulydighet for å få fram standpunktet sitt. Hva er felles for slike aksjoner?

 4. Kjenner dere eksempler der sivil ulydighet har gitt gjennomslag for de som aksjonerte? Kan en slik aksjon være vellykket selv om man ikke får gjennomslag der og da? Forklar.

 5. Ta utgangspunkt i lista dere lagde i punkt 1. Hvilken framgangsmåte ville dere brukt for å få fram deres syn i en sak som er viktig for dere? Er det noen saker der dere kunne tenkt dere å bruke sivil ulydighet som virkemiddel?

Del 5. Hvorfor skal vi ta vare på natur?

 1. Sett dere inn i ulike typer argumenter for å ta vare på natur og biologisk mangfold ved å lese artikkelen Hvorfor skal vi ta vare på biomangfold?

 2. Hvilke argumenter bruker Birgit mot vindmølleutbygginga? Hvilke kategorier hører disse argumentene hjemme i?

  • økologiske

  • økonomiske

  • etiske

  • estetiske

 3. Hvordan tror dere de som avgjør om vindmøllene skal bygges eller ikke, vil reagere på slike argumenter? Hvilke argumenter ville dere brukt for å få stoppet denne vindmølleutbygginga?

 4. Argumenter for vindmølleutbygging. Finnes det noen argumenter som ikke er i kategorien "økonomiske"? Diskuter.

 5. Tenk dere at kommunestyret i kommunen der Birgit bor, får lista dere har laget. Hvordan tror dere kommunestyret vil vektlegge de ulike argumentene dere har kommet fram til? Hvorfor er det slik, tror dere?

Dere finner forslag til videre arbeid i artikkelen Å sette pris på naturen.

Del 6. Interessekonflikter

Sett dere inn i hva som menes med interessekonflikter ved å lese artikkelen Interessekonflikter.

 1. Hvilke interessekonflikter dukker opp i filmen? Forklar hvorfor dette er interessekonflikter. Hva går konfliktene ut på? Hvem er partene i saken?

 2. Tror dere det er mulig å komme fram til et som alle parter kan være fornøyde med, i situasjonen i filmen? Diskuter mulig kompromisser.

 3. Kjenner dere til interessekonflikter der det er uenighet om hvordan vi skal forvalte naturen? Hva handler de om? Hvem er parter i sakene? Velg ut en eller to konflikter, og kom med forslag til hvordan konfliktene kan løses.

 4. Diskuter påstanden "Hvis alle parter er enige om at det er en god idé å sette opp vindmøller i et urørt fjellområde, så er det uansett rett å gjøre dette."

Del 7. Lag din egen slutt

Ta utgangspunkt i sluttscenen i filmen og skriv en fortsettelse på handlinga.

 • Hvordan går det med forholdet mellom Trond og Birgit?

 • Hvordan blir det for Trond å komme tilbake på jobb?

 • Hva gjør den andre politimannen for å løse situasjonen?

 • Hvordan går det med vindmølleutbygginga?

Relatert innhold

Sivil ulydighet er en aksjonsform på kant med loven, men som skjer i full offentlighet. Kunne du tenkt deg å bruke sivil ulydighet for noe?

Kortfilm (13 minutter) om Birgits kamp mot vindmøller og for ekteskapet med Trond — politimannen som har kommet for å fjerne henne.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 03.03.2023

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene