Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Si din mening!

Det skjer store endringer på hjemstedet ditt, og du er bekymret for hvordan det påvirker deg og nærmiljøet ditt. Hvordan skal du få fram dine egne tanker om saken?

Oppgave 1

Skriv et avisinnlegg

Du har lest om utbyggingen av et vindkraftverk i lokalavisa di. Du synes saken er ensidig framstilt der, så nå vil du skrive et avisinnlegg der du får fram flere sider av saken.

Start med å undersøke hvilke argumenter det finnes for og imot utbyggingen av vindkraftverket. I innlegget ditt skal du ta tak i noen av argumentene og kommentere disse, før du til slutt skriver hva du selv mener er den beste løsningen for hjemstedet ditt.

Alternativ versjon av oppgave:

Hvis du kjenner til en lignende problemstilling på hjemstedet ditt, skriv et lignende innlegg om den saken til lokalavisa di. Det kan for eksempel være en annen form for utbygging som gjør at landskap, bygninger og folk blir berørt, som en veiutbygging.

Oppgave 2

Forbered deg til et debattprogram

Du har blitt invitert til å delta i debattprogrammet "Einig?" på NRK for å snakke om vindkraft og utbygging av vindkraftverk.

Del 1

Før du skal delta i debatten, må du forberede deg. Du må sette deg inn i saken og gjøre deg opp en mening. Du må også undersøke hvordan debatten skal foregå.

Del 2

Programleder Ingunn Solheim fra NRK har sendt deg en video der hun gir deg noen råd. Skriv ned tre viktige råd hun gir deg.

Del 3

Gjennomfør debatten: Sitt 3-4 personer overfor hverandre i en ring. Dere skal diskutere disse påstandene:

  • Vi må bygge vindkraftverk for å sikre oss fornybar energi i framtiden. Enig?
  • Vindturbiner ødelegger naturen. Enig?

Regler for debatten: Lytt til det de andre sier. Ikke avbryt. Still motstanderen din spørsmål.

Til slutt: Har noen av dere endret mening etter å ha hørt de andres argumenter?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 18.02.2020

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene