Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lokal kamp om energi og arealer

Kommunen din har kraftunderskudd. Et utenlandsk selskap AirCraft søker konsesjon om å få bygge vindkraftverk, men kommunen vil ikke forhaste seg. Et utvalg, der du er med, skal gjøre et grundig forarbeid med kartlegging av behov, konsekvenser og alternative strategier.
Skjematisk skisse av kraftproduksjon og overføringsledninger for el-energi. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forarbeid – kartlegging

Før dere kan planlegge mulige løsninger for energiproblemet i kommunen, må dere få en oversikt over situasjonen. Kartlegg forbruk og behov, innbyggertall og hva som finnes av kraftproduksjon i kommunen. Opplysninger om alderen til eksisterende kraftverk, vindturbiner og overføringslinjer er også nyttig i det videre arbeidet.

Sjekk om det eksisterer andre konsesjonssøknader på kraftverk, fjernvarmeanlegg og vindturbiner, eller planer om restaurering av eldre anlegg og overføringslinjer.

Drøfting – idédugnad

Drøft følgende spørsmål og list opp aktuelle alternativ før dere jobber med konkrete planer:

  • Hvilke konsekvenser har kraftunderskuddet for kommunen?
  • Hvilke interessekonflikter kan dere forvente om vindkraftverket blir en realitet?
  • Hvilke interessekonflikter kan dere forvente av alternative løsninger?
  • Hvordan kan dere løse problemet?

Rapporten

  • I rapporten som dere skal legge fram for kommunestyret, må dere først presentere hva dere fant under kartleggingen av forbruk, framtidig behov, anlegg og planer i kommunen.
  • Gruppa skal legge fram ett forslag (eventuelt to alternative forslag) til løsning. Det må være konkrete tiltak. Bruk skisser på kart eller bygg en modell der dere eventuelt vil plassere anlegg.
  • Kan dere anslå hvor mye energi hvert av tiltakene dere foreslår, vil gi til kommunen?
  • Konsekvensutredning: Dere må også belyse hvordan deres tiltak vil berøre natur, friluftsliv, folkehelse, næringsliv, grunneiere og arealbruk.
CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 20.02.2020

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene