Hopp til innhold

Oppgave

Hva vet du om bærekraftig utvikling?

Diskuter begrepet bærekraftig utvikling og finn ut hva dere vet fra før.

 Elever sitt rundt bord med pc og diskuterer. Foto.
  1. Diskutér påstandene i tegningen over.

    1. Er dere enige i påstandene om bærekraftig utvikling?
    2. Er det noen momenter ved bærekraftig utvikling som ikke kommer fram i påstandene?
  2. Lag et tankekart med "Bærekraftig utvikling" som sentralt begrep.

    1. Still dere selv spørsmålet "Hva vet vi om bærekraftig utvikling fra før?".
    2. Skriv inn det dere kommer på etter hvert. Til slutt kan dere forsøke å gruppere det som hører sammen.
    3. Lagre tankekartet og bruk det underveis i jobbinga med bærekraftig utvikling. Gjør justeringer og endringer.
Sist faglig oppdatert 11.11.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Jakten på den bærekraftige mobilen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter