Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kjønnsmangfold, respekt og anerkjennelse

Hvordan kan vi skape et samfunn der vi anerkjenner og har respekt for ulike kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter? I denne oppgaven skal du reflektere over hvordan vi kan bidra til toleranse og respekt i samfunn med kjønnsmangfold.
En rekke regnbueflagg under Oslo pride-parade i 2018. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kjønnsmangfold vil si at det finnes mange forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Selv om vi har kjønnsmangfold i Norge, risikerer mennesker som bryter med de tradisjonelle kjønnsnormene å møte intoleranse og fordømmelse.

I denne oppgaven skal du reflektere over og diskutere kjønnsmangfold og svare på følgende problemstilling:

  • Hvordan kan vi skape et samfunn der vi anerkjenner og respekterer ulike kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter?

Dere kan svare på denne oppgaven på flere forskjellige måter. For eksempel kan dere velge å avgrense oppgaven og fokusere på noen konkrete utfordringer og løsninger eller velge en bredere tilnærming. Jobb individuelt eller i grupper og velg ulike arbeidsmåter. Dere kan for eksempel

  • skrive et refleksjonsnotat

  • lage en presentasjon ved hjelp av Powerpoint, Prezi, Keynote eller et annet presentasjonsverktøy

  • lage en podkast der dere svarer på oppgaven ved hjelp av et intervju, en radiodokumenter eller et rollespill

  • lage en kampanjeplakat eller kampanjevideo

Relatert innhold

Hva er kjønn? Vi kan betrakte kjønn fra fire ulike perspektiver: kropp, juridisk kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Det store mangfoldet av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk som finnes blant mennesker, kaller vi kjønnsmangfold.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 06.06.2021

Læringsressurser

Kjønnsmangfold