Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor er mangfoldkompetanse viktig?

Hver dag deltar vi i ulike fellesskap som består av et mangfold av ulike mennesker. Mangfoldskompetanse handler om hvordan vi håndterer forskjellene og uenighetene vi møter hos hverandre.

Seks gutter står tett ved siden av hverandre. De holder rundt hverandres skuldre og smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Inkluderende fellesskap

Hver dag går du inn og ut av ulike fellesskap – det kan være i klassen, kantina, på trening og jobb. Vi mennesker søker sammen, men det er ulikt hvor aktivt vi deltar på forskjellige områder. Grunnen kan være at vi har ulike interesser, men det kan også handle om inkludering og ekskludering. Inkludering har vi når det er rom for alle i et fellesskap i vennegjengen, i klassen eller på en fritidsaktivitet.

Se for deg en forsiktig og sjenert gutt med Downs syndrom på fotballbanen. Han frykter kanskje at de andre kun skal være opptatt av det som gjør ham annerledes, men blomstrer når de andre inkluderer ham og roser de sterke sidene hans i fotball. Det vil være lettere for gutten å gi mer på banen når lagkameratene inkluderer ham aktivt. I et gruppefellesskap, der deltakerne forsøker å inkludere hverandre aktivt, og alle kan delta på sin egen måte, kan vi unngå at følelsen av å være annerledes blir et hinder fra å delta.

Tenk etter!

  • Hva kunne skjedd om gutten på fotballbanen ikke ble inkludert?

  • Har du noen gang kjent på å være annerledes i et fellesskap?

  • Har du opplevd at det har vært vanskelig å inkludere mennesker rundt deg som du vet har behov for å bli inkludert?

Det berikende mangfoldet

Det kan være krevende å være sammen med noen du opplever som veldig annerledes fra deg selv, som har helt andre meninger, eller som har vanskeligheter med å delta på grunn av for eksempel lite norsk språk eller hørselsvansker. Virkeligheten er likevel at vi omgis av et mangfold av mennesker, og at du ikke alltid kan velge hvem du skal samhandle med. Eksempler er kollegaene dine på jobben eller hvem du skal jobbe i gruppe med på et skoleprosjekt.

Samtidig kan det være berikende å være sammen med og lytte til mennesker med ulike meninger, erfaringer og ulik bakgrunn. Slik kan vi få øynene opp for andre måter å se verden på. Det kan være en berikelse for deg selv, og du kan også være en berikelse for andre! Å øke mangfoldskompetansen kan gi økt toleranse mellom mennesker.

I et mangfoldig samfunn vil vi også trå feil av og til. Selv om vi ønsker å være tolerante for forskjellene mellom oss, vil vi ikke alltid få det helt til. Mangfoldskompetanse kan også handle om raushet – av og til vil vi tabbe oss ut, si feil ting eller misforstå hverandre. Mangfoldskompetanse handler om å gi hverandre rom uansett hva vi har med i bagasjen, men det handler også om at vi ikke er perfekte i møte med hverandres ulikheter.

Gammel dame og ung mann som ser på hverandre og smiler inderlig til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mangfoldskompetanse = demokratisk kompetanse

Ved å bruke mangfoldskompetanse i møte med hverandre kan det føre til at flere våger å delta, være uenige, bruke ytringsfriheten, lytte til hverandre og slik vise toleranse for ulikhet. Dette handler i bunn og grunn om å følge demokratiske spilleregler der hver person og stemme har en verdi, og uenighet og ulikhet er et akseptert og naturlig utgangspunkt for det som foregår. Kanskje vi kan bli bedre på å diskutere spilleregler for å unngå at noen havner utenfor fellesskapet?

CC BY-SASkrevet av Viviana Martinez.
Sist faglig oppdatert 10.08.2022

Læringsressurser

Mangfoldskompetanse