Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det kulturelle mangfoldet i klasserommet

En og samme person kan ha tilknytning til ulike kulturer. Kultur og kulturell bakgrunn betyr noe for alle fordi det påvirker mange områder i livene våre – fra hva vi kler oss i til hva vi feirer.
Små trefigurer av mennesker i regnbuefarger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lag en ordsky

Dette er en felles klasseøvelse for å få fram det kulturelle mangfoldet i klassen. Alle har en kulturell tilknytning til majoritetskulturen i Norge. Men hvilke andre områder i verden har klassen din også kulturell tilknytning til? Her må dere velge en i klassen som styrer arbeidet med ordskyen. Ordskyen skal vise hva klassen har svart på spørsmålene under. Ordskyen henges til slutt opp i klasserommet eller vises på storskjerm.

Det finnes flere digitale løsninger for å lage ordskyer. Her er en av dem:

https://monkeylearn.com/word-cloud/

Spørsmål til ordsky

  • Hvilke land kjenner du ulik grad av tilhørighet til?

  • Hvilken by / hvilke byer kjenner du ulik grad av tilhørighet til?

  • Hvilke språk snakker du?

  • Har du en religion? Hvilken?

  • Hva er favoritt-høytiden din?

Samtale i klassen

  • Fikk ordskyen fram mer eller mindre kulturelt mangfold i klassen enn det du trodde?

  • Hva er positivt med å synliggjøre mangfoldet? Hva kan være negativt med det?

  • Kan vi utnytte det kulturelle mangfoldet helt konkret på en positiv måte i klassen?

Tips til morsmålsdagen 21. februar

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært merkedag av UNESCO i 1999 og har blitt markert den 21. februar hvert år siden. For å markere det språklige og det kulturelle mangfoldet er det mange skoler i Norge i dag som feirer morsmålsdagen. I denne oppgaven skal en gruppe organisere feiringen av morsmålsdagen på egen skolen. Dere må fylle to skoletimer med innhold som markerer det språklige og det kulturelle mangfoldet på akkurat din skole. Legg en plan som er mulig å gjennomføre.

På disse sidene kan dere finne inspirasjon til markering av morsmålsdagen:

morsmål.no: Aktiviteter i forbindelse med Morsmålsdagen

bibliotekutvikling.no: Morsmålsdagen

CC BY-SASkrevet av Viviana Martinez.
Sist faglig oppdatert 12.01.2022

Læringsressurser

Mangfoldskompetanse