Hopp til innhold

Funksjonsmangfold

Det finnes et mangfold av ulike kropper og et mangfold av ulike måter å fungere på. Men samfunnet vårt er ikke tilpasset alle i like stor grad. Hvilke utfordringer møter de av oss som har en funksjonsnedsettelse, i Norge i dag?
 Sprintere med proteser på startstreken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det eksisterer mange forskjellige former for funksjonsnedsettelser. Funksjonsnedsettelsene kan være synlige eller usynlige, og de kan være mer eller mindre alvorlige. I Norge vil over en femtedel av befolkningen oppleve en funksjonsnedsettelse i løpet av livet.

Mange kan være usikre på hvordan de skal møte noen med en funksjonsnedsettelse. De av oss som har en funksjonsnedsettelse, opplever ofte fordommer og ulike former for sosiale og fysisk barrierer i fritida, på skolen og i arbeidslivet.

For å skape et inkluderende samfunn er det derfor viktig at alle får økt kunnskap om funksjonsnedsettelser. På den måten kan vi motvirke fordommer og diskriminering og skape et mer åpent og inkluderende samfunn.

I samarbeid med Unge funksjonshemmede har vi laget en læringssti om funksjonsmangfold. Denne læringsstien egner seg godt som en introduksjon til temaet funksjonsmangfold, og den kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med temaet i mange ulike fag. I læringsstien vil du

  • få kunnskap om funksjonsmangfold, funksjonsnedsettelser og funksjonsnormen

  • reflektere over hvilke normer og forventninger ungdom med funksjonsnedsettelser ofte stilles overfor

  • utforske hvilke utfordringer og fordommer ungdommer med funksjonsnedsettelser kan møte

  • diskutere hva du, skolen og samfunnet kan gjøre for at alle skal bli inkludert

Dere kan gå gjennom alle oppgavene og artiklene i læringsstien eller velge ut enkelte deler.

Vi har også lagt til artikler og oppgaver om funksjonsnedsettelser tilknyttet ulike fag. På denne måten kan dere jobbe videre med temaet i fag som norsk, samfunnskunnskap, mediefag og helse- og oppvekstfag.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 12.10.2022

Læringsressurser

Funksjonsmangfold