Hopp til innhold

Psykisk helse

Vi har alle ei psykisk helse. Det handler om tankene og følelsene våre, hvordan vi har det inne i oss, og om forholdet til oss selv og menneskene rundt oss. Lær mer om psykisk helse, og hvordan du kan ta vare på den.
Ungdommer sitter på ei gresslette ute i naturen og ser utover et vann. En av ungdommene snur seg mot kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor bør vi lære om psykisk helse?

Hvordan går det? Hvordan har du det?

Dette er ofte det første spørsmålet vi stiller hverandre når vi møtes. Det er ikke altid vi velger å svare ærlig når noen spør, spesielt ikke hvis det går dårlig, og vi ikke har det så bra. Da kan det bli for sårbart og personlig, og vi ønsker ikke å fortelle om det til andre.

Hvordan vi har det, handler ofte om den psykiske helsa vår. Når den psykiske helsa er god, føler vi oss ofte bra og verdifulle. Vi har gode relasjoner til andre og opplever at vi takler de utfordringene vi møter i hverdagen. Når den psykiske helsa er dårlig, vil vi ofte kunne føle oss mindre verdifulle. Vi kan oppleve at relasjonene til andre er vanskelige, og at vi ikke mestrer de utfordringene vi står overfor.

De siste årene har det blitt stadig mer åpenhet om psykisk helse. Det blir ofte lettere å bære vonde tanker og følelser når vi snakker om dem med andre. Når vi er åpne, blir det også lettere å få hjelp til å løse de utfordringene vi står overfor. Samtidig betyr ikke det at du bør dele alt med alle. For eksempel er det ikke lurt å dele private tanker og opplevelser med alle de andre elevene i klassen.

Det er viktig å få kunnskap om psykisk helse, og hvem du kan snakke med hvis du – eller noen du kjenner – møter utfordringer. Da bli det lettere å ta vare på din egen og andres psykiske helse.

Læringssti

I dette emnet har vi laget en læringssti som en introduksjon til temaet psykisk helse. Denne læringsstien kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med temaet i mange ulike fag. I læringsstien vil du

  • få kunnskap om psykisk helse

  • reflektere over hva som påvirker den psykiske helsa vår, og hvordan vi kan ta vare på den

  • utforske ulike psykiske lidelser, og få vite hvem du kan ta kontakt med hvis du møter psykiske utfordringer

  • diskutere hva som er god og dårlig psykisk helse, og hvordan man kan fremme god psykisk helse

Dere kan gå gjennom alle oppgavene og artiklene i læringsstien, eller velge ut enkelte deler.

Annet fagstoff

Vi har også lagt til artikler og oppgaver om psykisk helse tilknyttet ulike fag. På denne måten kan dere jobbe videre med temaet i fag som norsk, samfunnskunnskap, mediefag og helse- og oppvekstfag.

Mange av artiklene og oppgavene i dette tverrfaglige emnet er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 22.06.2022