Hopp til innhold

Oppgave

Hva er seksualitet?

Diskuter hva seksualitet er, hvordan vi kan snakke om seksualitet på en god måte, og hva ungdom trenger å lære om temaet.

LK20

Diskuter spørsmålene i grupper. Dere kan starte med å se filmen over som en inspirasjon, men det er ikke nødvendig. På YouTube er det en tekstet versjon av filmen.

  1. Hva er seksualitet?

  2. Hvordan kan vi snakke om seksualitet i klasserommet på en god måte? Formuler tre konkrete tips.

  3. Hva er det viktigste ungdommer trenger å lære om seksualitet?

  4. Hvorfor kan det være spesielt viktig å lære om seksualitet for ungdommer?

  5. Hvilket ansvar har skolen for å lære ungdommer om seksualitet?

Sist oppdatert 25.08.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Kropp og seksualitet