Hopp til innhold

Press og stress

Mange ungdommer opplever press og stress, men hva er egentlig stress? Hva er det som skaper så mye press blant ungdom, og hva kan du gjøre med det?

Press og stress

Er du stressa?

Mange unge i dag vil svare ja på det spørsmålet. Dagens unge har fått tilnavnet "generasjon prestasjon", og mange ungdommer forteller om mye press og stress i hverdagen. Men opplever ungdom i dag virkelig mer press og stress enn tidligere generasjoner, og er stresset nødvendigvis noe negativt?

På den ene siden er stress noe helt normalt. De aller fleste er stressa før en eksamen, og det er ikke uvanlig å sove dårlig før en viktig prøve. Stress vil også i mange tilfeller kunne hjelpe deg til å mobilisere energi og krefter til å jobbe hardere og prestere bedre. Stress er derfor ikke noe vi alltid skal forsøke å unngå, men noe vi i stedet skal øve oss på å mestre.

På den andre siden kan langvarig og negativt stress være skadelig for den fysiske og psykiske helsen. Stresset kan føre til økt bekymring, gjøre det vanskeligere å huske det en har lært, svekke immunapparatet og lede til økt fravær. Det er derfor viktig å lære seg mer om stress og forstå hvordan stress kan påvirke oss på godt og vondt.

Slik kan dere jobbe med dette emnet

Dere kan jobbe med emnet press og stress på ulike måter. Klassen kan dele seg i ulike grupper og jobbe med forskjellige temaområder, eller dere kan velge å fokusere på ett eller to temaområder som kan være spesielt aktuelle i enkelte fag.

Forslag til temaområder kan være

  • stress og sosiale medier
  • stress og skole
  • stress i samfunnet
  • stress og psykisk helse
  • stress og fysisk helse

Innenfor flere av disse temaområdene kan dere jobbe med kortere oppgaver og aktiviteter. Dere kan også velge å fordype dere i ett eller flere spørsmål knyttet til press og stress på ulike måter, som for eksempel ved å

  • skrive en fagartikkel om press og stress
  • lage en videoappell
  • diskutere bilder på sosiale medier og lage motbilder
  • gjennomføre en undersøkelse om hva som skaper press og stress på deres skole

Vi har også satt sammen noen av ressursene i forskjellige læringsstier. Bruk stiene som de er, tilpass dem til eget bruk eller lag din egen sti på stier.ndla.no


CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 18.03.2020