Hopp til innhold

Fagstoff

Voldtekt

Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem. Å bli utsatt for voldtekt er noe av det vondeste og mest skadelige du kan oppleve. Det er derfor viktig at alle vet hva voldtekt er, og hva du kan gjøre hvis du blir utsatt for det.
Jenter på fest i en bar. Jenta midt i bildet holder en boks med drikke og roper noe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er voldtekt?

Ifølge norske lover og regler er det ikke lov å gjøre noe seksuelt med en person som sover, er dopet, bevisstløs eller ikke er i stand til å samtykke. Seksuelle aktiviteter uten samtykke er straffbare og skal anmeldes.

Skjer det penetrering i munnen (oralt), skjeden (vaginalt) eller i rumpa (analt), blir det definert som en voldtekt av lovverket og politiet. Om noen prøver å gjennomføre penetrering på deg når du ligger sanseløs full, så er det voldtekt.

Voldtekt gjelder ikke bare penetrering, men også samleielignende handlinger som onanering, å føre fingre inn i vagina eller endetarmsåpningen, og slikking av kjønnsorganer.

Voldtekt er

  • å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold

  • å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så fulle at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst

  • å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv

Kilde:
Artikkel: Hvor går grensene? på Politiet

Enhver seksuell omgang med barn under 14 år defineres også som voldtekt. En grunnleggende regel i seksuallivet til oss mennesker er å gjøre seksuelle aktiviteter med jevngamle og samtykkende relasjoner.

Lovverket

Straffen for voldtekt er regulert i straffeloven paragraf 291 på Lovdata. Alle voldtekter, uavhengig av om personene kjenner hverandre eller ikke, er svært alvorlige straffbare handlinger.

Hvem begår voldtekt?

Vi kan ikke se utenpå hvem som har begått eller kommer til å begå voldtekt. Alle kan risikere å begå voldtekt hvis de ikke er oppmerksomme og skjerpet. Det er ofte alkohol og rus med i bildet når en voldtekt skjer. 40 prosent av voldtektene skjer på fest eller etter fest. De fleste som utsettes for voldtekt, kjenner overgriperen. Voldtekten begås oftest av en venn, bekjent, nabo, kollega, kjæreste eller tidligere kjæreste.

De fleste klarer å respektere grenser. Hva skiller elskeren fra krenkeren? Jo, de som vet å lytte til den andre. De vet at naken hud ikke er synonymt med en invitasjon. De vet at alle seksuelle aktiviteter er et fellesprosjekt, ikke et soloprosjekt. De vet at det alltid skal finnes alternativer. De vet at hvis de ikke tillater partneren, elskeren eller vennen å ombestemme seg, så blir det et overgrep.

En kvinne og en mann snakker sammen i sengen. De ligger med hodene vendt mot fotografen i en avslappende stilling. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utsatt for voldtekt

Ungdom mellom 15 og 24 år har størst risiko for å utsettes for voldtekt. Det rammer både gutter, jenter, transpersoner og andre kjønn. Nesten en tredel som opplever voldtekt, forteller det ikke til noen. Vi sier at det er store mørketall. Det vil si at det sannsynligvis er langt flere som blir utsatt for voldtekt, enn det som kommer fram i statistikkene.

De som har blitt utsatt for voldtekt, kan få flere senskader, blant annet angst og psykiske lidelser. Mange sliter også med søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer. Å oppleve en voldtekt er noe av det mest invaderende og vonde en person kan oppleve. Det er derfor viktig at du vet hva voldtekt er, og hvor du finner hjelp.

Samtykke

Alle seksuelle aktiviteter er lov å gjøre i Norge så lenge de gjøres privat av personer over 16 år og i en jevnbyrdig relasjon. Det betyr at dere skal være kommet omtrent like langt i utvikling både kroppslig og mentalt. Dere skal ha en rettferdig maktbalanse. Det er heller ikke lov å gjøre noe seksuelt med personer du er i slekt med eller noen som ikke er i stand til å samtykke.

Det er heller ikke lov å tvinge en kjæreste til seksuell aktivitet. Det blir også definert som voldtekt. Ingen har rett til å gjøre noe seksuelt med andre uten at den andre er enig. Tvang, og seksuelle aktiviteter med en person som ikke ønsker det, er altså straffbart ifølge norsk lov. Det er videre brudd på de seksuelle rettighetene.

Partner-voldtekt

Opplever du tvang fra partner, kan det være mer ubehagelig enn fra en ukjent, fordi du forventer respekt fra en du står nær. Det er mange grunner til at voldtekt skjer mellom kjærester, venner og kjente. For eksempel kan det være vanskelig å merke den andres kroppsspråk når noen er beruset, fordi alkoholen gjør hjernen sløv og uoppmerksom. Er du full, ser du kanskje ikke at den andre har ombestemt seg. Hvis du ikke respekterer at den andre ombestemmer seg, men fortsetter med seksuell aktivitet, da begår du en voldtekt.

Flere kvinner står med fakler og en plakat der det står "Rettssikkerhet for kvinner". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksperimentering

Det går fint å eksperimentere med jevnaldrende, gjerne prøve nye seksuelle ting sammen, bare du husker å stoppe eller gjøre noe annet når den andre ønsker det. Hint, ord og signaler får du best med deg når du er skjerpet. Faktisk opplever du lettere kåthet og orgasmer når du er skjerpet, opplagt, uthvilt og i form. Og du kan unngå å begå voldtekt, fordi du merker når den andre ikke ønsker å bli penetrert.

Hvorfor skjerpet?

Det er som nevnt viktig å være skjerpet når du gjør seksuelle aktiviteter. Det er blant annet tre grunner til det. Den ene er at det er lettere å tilfredsstille den andre når du klarer å legge merke til de små, men viktige reaksjonene på det du gjør. Den andre grunnen er at du selv vil oppleve mer nytelse i kroppen din når du er skjerpet og til stede. Den tredje grunnen er kanskje innlysende: Hvis du ikke er skjerpet, hvordan vet du da at du ikke utsetter den andre for voldtekt?

Spør

Spørsmålet er: Gjør du en seksuell aktivitet fordi du vil, fordi den andre vil eller fordi begge vil? For å finne ut av det må dere spørre hverandre, se på hverandre og være skjerpet. På fagspråket betyr det å innhente samtykke. Spør og respekter det svaret du får.

Anmelde og få hjelp

Har du blitt utsatt for voldtekt eller overgrep, bør du kontakte politiet. Du kan anmelde enten på nett, chatt eller på telefon 02800. Etter en voldtekt må du oppsøke voldtektsmottaket for å sikre bevis, så det er viktig å ikke dusje før du har vært hos voldtektsmottaket. Du kan også snakke med trygge fagfolk hvis du trenger å bearbeide voldtekten. Voldtektsmottakene i Norge ligger ofte i nærheten av sykehusenes legevakt.

Relatert innhold

Ifølge de seksuelle rettighetene har alle rett på et meningsfullt, selvstyrende og sunt seksualliv.

Kilder

Anderssen, N., Eggebø, H., Stubberud, E. & Holmelid Ø. (2021) "Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår. Resultater fra spørreundersøkelsen 2020". Bergen: Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/kjonn_identitet/seksuell_orientering_kjonnsmangfold_og_levekar_resultater_fra_sporreundersokelsen_2020.pdf

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2021, 19. desember). Snakk med ungdom om sexpress og voldtekt. https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/ungdom/grenser-bekymring-og-sex/snakk-med-ungdom-om-sexpress-og-voldtekt/

Berggrav, S. (2015). "Den som er med på leken ..." Ungdoms oppfatninger om voldtekt, kjønnsroller og samtykke. Redd Barna – Rapport. https://press.no/wp-content/uploads/2017/05/Redd-Barna-voldtektsrapport.pdf

Eriksen, N. (2016, 8. juni). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep. Forskning.no. https://forskning.no/partner-vold-barn-og-ungdom/en-av-fire-unge-jenter-har-opplevd-seksuelle-overgrep/414924

Hafstad, G.S. & Augusti, E.M. (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. https://www.nkvts.no/content/uploads/2019/10/Rapport_4_19_UEVO.pdf

Kripos (2021, 19. desember). Hvor går grensene? https://www.politiet.no/rad/voldtekt-og-seksuelle-overgrep/hvor-gar-grensene/

Myhre, M., Thoresen, S. & Hjemdal O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Rapport nr 1/2015 https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/vold_voldtekt_i_oppveksten.pdf

CC BY-SASkrevet av Stine Kühle-Hansen.
Sist faglig oppdatert 03.03.2022

Læringsressurser

Seksualitet og grenser