Hopp til innhold

Fagstoff

Metoo

Metoo startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo.

Kampanjen spredte seg raskt – i et samspill mellom millioner av enkeltpersoner som delte historier i sosiale medier og journalister som dekket kampanjen i redaksjonelle medier. Den fikk etter hvert preg av å være en global bevegelse.

Hovedfokuset i #metoo-kampanjen var seksuell trakassering fra overordnede i arbeidslivet og fra andre med lignende maktposisjoner.

Som følge av delinger og varslingssaker måtte en rekke profilerte mannlige skuespillere, produsenter, næringslivsledere og politikere trekke seg fra sine jobber og verv. Flere profesjoner laget egne aksjoner, som skuespillernes #stilleføropptak og restaurantbransjens #notonthemenu.

#metoo-kampanjen anses å ha bidratt til lavere terskel for å si fra om seksuell trakassering og til at det slås hardere ned på seksuell trakassering i arbeidslivet. Mer generelt kan #metoo ha ført til en kulturell normendring i hvordan man ser på uønsket seksuell oppmerksomhet, ikke minst i relasjoner med skjev maktfordeling.

Hva er en #metoo-sak?

Utgangspunktet for #metoo-kampanjen er seksuell trakassering.

Definisjon av seksuell trakassering i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, §13 Forbud mot å trakassere:

«enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

I «seksuell» ligger at det spiller på kropp, kjønn og seksualitet. «Oppmerksomhet» omfatter både verbal og fysisk atferd.

Kjønn og makt er sentrale bestanddeler i hele #metoo-kampanjen, som handler både om hvordan makt misbrukes og hvordan asymmetriske relasjoner øker muligheten for slik maktmisbruk. Asymmetriske maktforhold kan gjøre det vanskeligere for den ‘svakeste’ part å sette grenser. Om hendelsene stadig gjentas – og om man enkelt kan unnslippe – vil være avgjørende for alvorlighetsgraden.

Med en slik tilnærming ser vi at #metoo-hendelser kan inkludere et bredt spekter – fra mildere former for seksuell trakassering – til grov vold. Det er noe av det kompliserende med begrepet. Samtidig viste #metoo-bevegelsen at det å ha et enkelt ord å henge personlige erfaringer om trakassering og undertrykkelse på, både gjorde det lettere å si fra og ble en mulighet til å se det strukturelle: Samfunnet ble klar over det store omfanget slik trakassering hadde.

Les hele artikkelen

Denne artikkelen er en forkortet versjon av snl.no sin artikkel om metoo. Les hele artikkelen her: https://snl.no/metoo.

CC BY-SASkrevet av Kristin Skare Orgeret.
Sist faglig oppdatert 16.12.2019

Læringsressurser

Seksualitet og grenser