Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sosiale medier og klassemiljø

Mye av kommunikasjonen i en klasse foregår på sosiale medier. Hvordan kan en bruke sosiale medier til å skape et godt klassemiljø, og hvor går grensen for hva du kan si og dele på nett?
Jente ser på mobilskjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sosiale medier og klassemiljø

Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok. Sosiale medier er en viktig og nyttig arena for å skape gode relasjoner med venner og klassekamerater. Mange klasser oppretter en klassechat. Det kan være en fin arena for å utveksle informasjon, men sosiale medier kan også by på utfordringer for miljøet i klassen.

Velg ut oppgaver under i samråd med læreren, og jobb videre med dem.

Oppgave 1. Sosiale medier og klassemiljø

Sitt i grupper og trykk på emojiene. Den som har bursdag først, starter med å svare på det første spørsmålet. Bruk gjerne konkrete eksempler. Diskuter deretter spørsmålet i fellesskap, før dere fortsetter.

Caser til oppgave 1
 1. Hva slags meldinger skaper et godt klassemiljø på sosiale medier?

 2. Hvilke meldinger bidrar til å skape et dårlig klassemiljø?

 3. Burde kontaktlæreren være til stede på klassechatten?

 4. Er det verre å skrive noe negativt på sosiale medier enn å si det ansikt til ansikt?
 5. Hva bør du like av det klassekameratene legger ut på nett?
 6. Når er det greit å si fra til en lærer om negative ting som skjer på nett?

 7. Hva gjør du hvis en klassekamerat skriver noe negativt om deg på nett?

 8. Hva gjør du hvis en i klassen legger ut noe negativt om andre i klassen?
 9. Hva slags bilder er det greit å dele på nett?

 10. Hvem har ansvar for at sosiale medier bidrar til et godt klassemiljø?Oppgave 2. Hvor går grensen?

Hvor går grensen for hva du kan si og dele på sosiale medier? Se filmen og gjør oppgavene.

Diskuter i grupper.

 1. Hent frem erfaring fra en eller flere innlegg du har fått eller har lagt ut, som er på grensen til hva du eller andre bør stå inne for.
 2. Hva er problemet med innlegget? Hvorfor tenker dere det? Hvilke følelser vekker det? Hvilke konsekvenser kunne det hatt, i verste tilfelle?
 3. Når du tenker på innlegget i ettertid, hva burde vært gjort annerledes?

Oppgave 3. En klassekamerat endrer oppførsel

Jente som ser lei seg ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk deg at du har en klassekamerat, Maria eller Simen, som var veldig livlig i starten av skoleåret. De siste dagene har Maria eller Simen trukket seg unna de andre og vil helst være for seg selv. Du legger merke til at hen er litt blekere, men når dere spør, sier hen at alt går helt fint.

På klassechatten hender det flere ganger at hen spør om noe som læreren har gjentatt mange ganger i timen, noe som alle de andre i klassen har fått med seg. Hen legger også ut noen bilder av seg selv der hen virker utafor og trist. Bilder du selv ikke synes er noe særlig fine.

 1. Hva slags tilbakemeldinger ville dere sannsynligvis gitt hans eller hennes innlegg på sosiale medier?
 2. Hva slags tilbakemeldinger tror dere klassekameraten deres har mest behov for?

Oppgave 4. Sosiale medier og selvbildet

Sosiale medier kan ha stor innflytelse på ditt selvbilde. Selvbilde handler om hvordan vi oppfatter oss selv, og hvordan vi tror andre oppfatter oss.

 1. Hvordan mener du egne og andres innlegg, bilder og tilbakemeldinger på sosiale medier påvirker ditt og andres selvbilde?
 2. Gå gjennom de 10–20 siste meldingene du sendte på sosiale medier. Del dem i tre kategorier. Positive, nøytrale eller negative. Hva var det flest av?
 3. Når du kommuniserer med klassekamerater på sosiale medier, hvilket ansvar har du for at de skal utvikle et positivt selvbilde?
 4. Diskuter i grupper, og formuler det dere blir enige om. Gi råd! Hvilke tre punkter ville dere gitt en venn som er for opptatt av tilbakemeldinger og bekreftelse i sosiale medier?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 21.11.2019

Læringsressurser

Ny på videregående