Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bli-kjent-leker

Som ny på videregående er det viktig for trivselen å bli kjent med de andre elevene. I faget kroppsøving blir du kjent med medelevene dine på nye måter, fordi du ser dem i andre situasjoner enn vanlig, gjennom lek, samarbeid og fysisk aktivitet.
Ungdommer ser ned i kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan?

 • Alle sitter i en ring
 • Første elev sier navnet sitt, andre elev sier den første eleven sitt navn, deretter sitt eget. Tredje elev sier den første eleven sitt navn, andre eleven sitt navn, og så sitt eget. Slik fortsetter det. Den siste (dette bør være læreren) skal si alle navnene og avslutte med sitt eget.
 • Vanskeligere: Si alle navnene i motsatt rekkefølge. Elevene bytter plass mens læreren snur seg. Læreren eller en elev skal deretter si alle navnene.

Hensikt?

 • Det er viktig å kunne navnene til de andre i klassen, for å få et forhold til dem.
 • Det er veldig viktig for faglæreren, som skal vurdere elevene, at hen blir kjent med dem. Derfor er det spesielt viktig å gjøre dette i starten i et fag med bare to timer i uka.

Ti-trekk

Hvordan?

 • Ti-trekk med bruk av navn.
 • Det er om å gjøre å kaste ti pasninger i laget.
 • Når en elev kaster, skal hen si navnet til den på laget hen kaster ballen til.
 • Elevene mister ballen om de ikke sier navnet, da går ballen over til det andre laget. Klarer laget å sende ti pasninger med bruk av navn, får de ett poeng. Deretter er det det andre laget sin tur.
 • Om laget mister ballen, kan de plukke den opp igjen, men må starte å telle på nytt fra 1. Får det andre laget tak i ballen, er det deres tur, og de starter så å telle fra 1.
 • Tilpass ut fra klassestørrelse. Du kan for eksempel ha fire lag fordelt på to baner, eller to lag på en bane.
 • Det er ikke tillat med kroppskontakt eller stuss av ballen.

Hensikt?

 • Det er motiverende å øve på navnene til de andre i klassen i en konkurranserelatert øving. Det krever samarbeid og styrker relasjonene.
 • Elevene får øve på øye-hånd-koordinasjon og romorientering.

Do-sisten

Hvordan?

 • 2–4 elever har sisten (tilpass til størrelsen på gruppa)
 • Når en elev blir “tatt”, må hen sette seg ned med ett kne i gulvet og armen opp i været. (Dette er nå en do.)
 • For å bli “fri” må en annen elev sette seg på doen og trekke i snora (dra armen ned) når hen er “ferdig”.

Hensikt?

 • Bli kjent med medelever på nye måter og bygge relasjoner.
 • Trene utholdenhet, hurtighet, koordinasjon og taktikk.

Mattestafett

Hvordan?

 • En må dele inn i 4–5 på hvert lag (avhengig av størrelsen på matta).
 • Elevene skal bruke to matter.
 • Hvert lag skal komme seg over banen, det er bare tillat å tråkke på matta. Går de utenfor, må de tilbake til start.

Hensikt?

 • Elevene må samarbeide i gruppa for å få det til.
 • De øver på kommunikasjon, taktikk, kreativitet og løsningsorientering.

Kroppsdel i gulvet

Hvordan?

 • En må dele inn i lag på minimum fem elever, men de kan også være seks, og maksimalt sju.
 • Elevene skal holde ulike kroppsdeler i gulvet, ingen andre deler av kroppen skal være i gulvet.
 • Læreren roper ut hvor mange føtter, hender, rumper og andre kroppsdeler gruppa skal ha i gulvet til sammen. For eksempel:

  • fem føtter, to hender, ei rumpe (må tilpasses størrelsen på gruppene)
  • seks hender, fire føtter, to rumper
 • Det er om å gjøre å være raskest, gruppene konkurrerer mot hverandre.

Hensikt?

 • Elevene må samarbeide i gruppa for å få det til.
 • De øver på kommunikasjon, taktikk, kreativitet og løsningsorientering.

Bokstaver og tall

Hvordan?

 • Del inn i grupper på 5–6 elever.
 • Elevene skal lage ulike bokstaver og tall med kroppene sine (i utgangspunktet liggende på gulvet, men dette trenger en ikke si noe om).
 • Læreren roper ut tallet eller bokstaven, og det er om å gjøre å være raskest.
 • Bokstavene A, C, O, Ø og tallene 1,10, 11 er enkle å starte med. Start enkelt, og gjør det vanskeligere etter hvert.

Hensikt?

 • Elevene må samarbeide i gruppa for å få det til.
 • De øver på kommunikasjon, taktikk, kreativitet og løsningsorientering.

Pyramide

Hvordan?

 • Del inn i grupper på minimum fem elever.
 • Elevene skal bygge en pyramide med kroppene sine (i høyden).
 • Det kan være lurt å gi elevene bilde med tips til ulike pyramidevarianter.

Hensikt?

 • Elevene må samarbeide i gruppa for å få det til. Det er relasjonsbyggende.
 • De øver på kommunikasjon, taktikk, kreativitet og løsningsorientering.

Se eksempler under:

Fem personer lager en pyramide med kroppene sine. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
En person står på låret til to personer. De lager sammen en pyramide. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
En person sitter på alle fire, en sitter og en står oppå han. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Fem personar lagar ein pyramide med kroppane sine. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 28.11.2019

Læringsressurser

Ny på videregående