Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sosialisering

Gjennom sosialisering lærer menneskene å fungere i et samfunn og får kjennskap til de regler og verdier som det forventes at man skal følge. Sosialisering er den prosessen som gjør at vi tar til oss dette – fra vi blir født til vi dør.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Ungdom med mobiltelefoner i hendene. Foto.

Hva er sosialisering?

Sosialisering handler om hvordan vi påvirkes, hva vi påvirkes av gjennom livet, og hvordan dette former oss som individ. Sosialiseringsprosesser foregår hele livet. I løpet av livet får og inntar vi flere sosiale roller, både innad i familien, i samfunnslivet og i arbeidslivet. I dagens samfunn har også mediene en stor innflytelse på sosialiseringsprosesser.

Vi skiller mellom to typer sosialisering: primærsosialisering og sekundærsosialisering.

Primærsosialisering

Primærsosialisering foregår i din nærmeste familie. Familien din har lært deg å snakke, tenke, skille mellom rett og galt, hva som er gode og dårlige vaner og hvordan du bør oppføre deg mot andre. Når vi tenker på dette, er det ikke rart at mange vokser opp til å bli ganske like foreldrene sine.

Sekundærsosialisering

Sekundærsosialisering er det du får med deg fra andre du har jevnlig kontakt med utenfor familien. Eksempler kan være det du lærer på skolen, gjennom venner og gjennom fritidsaktiviteter. De du er mest sammen med, er også viktige bidragsytere til hvordan du ser på deg selv og verden rundt deg, kanskje særlig i tenårene.

Sist oppdatert 26.09.2019
Skrevet av Gro-Anita Mortensen, Jan Erik Auen og Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Ny på videregående

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter