Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvem påvirker selvtilliten din?

Vi utvikler identiteten vår i møte med andre, men det er lett å argumentere for at selvtilliten vår også påvirkes gjennom sosialisering på forskjellige arenaer.
Elev med datamaskin  i klasserom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sosialisering er en prosess der vi utvikler oss selv i møte med andre. Sosialisering foregår både hjemme, på skolen, med venner, i fritiden og gjennom medier. I møter med andre utvikler vi identiteten vår, og de vi møter er det vi kaller normsendere. I møter med andre vil du også oppleve sanksjoner, enten rettet mot deg eller andre. Positive sanksjoner kan være et anerkjennende blikk, smil eller skryt, mens negative sanksjoner kan være blikking, å bli ledd av eller negative kommentarer.

Oppgave

  1. Hvordan blir selvtilliten din påvirket på en positiv og negativ måte av de rundt deg?
  2. Hvordan kan din oppførsel påvirke selvtilliten til andre?
  3. Nevn noen eksempler på positive og negative sanksjoner du har fått fra andre elever.
  4. Hvilke typer sanksjoner tror du er viktigst for å gi klassekamerater god selvtillit, og hvilke typer sanksjoner er mest ødeleggende?
CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi, Karl Henrik Aanesen og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 22.11.2019

Læringsressurser

Ny på videregående