Hopp til innhold

Oppgave

Hva kjennetegner et godt klassemiljø?

Et godt klassemiljø er viktig for å trives og gjøre det bra på skolen. Hva er det som kjennetegner et miljø der alle har det bra?

Seks ungdommer sitter i ring i et klasserom og diskuterer fag. De smiler og ser på hverandre. Foto.

Hva kjennetegner et bra klassemiljø? I denne oppgaven skal klassen diskutere hva de forbinder med et godt miljø.

Forberedelse: Klassen går sammen i grupper på tre–fem elever. Hver elev får utdelt et blankt ark. Før dere starter, river alle hvert sitt ark i tolv–femten lapper som dere legger i en bunke foran dere. Lappene må være store nok til å romme minst ett ord.

  1. I løpet av ett og et halvt minutt skal gruppene skrive ned så mange ulike kjennetegn på et godt klassemiljø som mulig. Læreren tar tida og gruppene jobber på følgende måte:

    • Alle i gruppa skal forsøke å skrive ned så mange ord som mulig på lappene de har foran seg.
    • Skriv bare ett ord på hver lapp.
    • Når én i gruppa har skrevet ned et ord på sin lapp, roper han eller hun ut ordet høyt og legger det i midten. På den måten hører alle i gruppa hvilket ord det er, og dere unngår å skrive samme ord flere ganger.
  2. Hver gruppe teller opp hvor mange forskjellige ord de har skrevet ned. Den gruppa med flest ord vinner.
  3. Gruppene skal deretter ordne lappene i ulike kategorier. Gruppene velger selv hva de vil kalle de ulike kategoriene.
  4. Til slutt oppsummerer dere i klassen. Hvilke ulike kategorier kom gruppene fram til? Var det noen kategorier eller tema som ofte gikk igjen? Var det noe viktig som manglet?
Sist faglig oppdatert 08.12.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Ny på videregående

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter