Hopp til innhold

Rasisme

Et stygt blikk eller en kommentar kan være uttrykk for rasisme, men rasisme kan også vise seg i drap, forfølgelse og folkemord. Hva er rasisme, og hvordan kan vi motarbeide det?
Avisutklipp med bilde av Benjamin Hermansen. Det står foran en varde laget av små snøballer med lys i midten. Rundt denne er det fire tente fakler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Drapet på Benjamin Hermansen i 2001 viste altfor tydelig at voldelig rasisme ikke bare er noe som kan knyttes til Nazi-Tyskland, apartheid i Sør-Afrika eller raseskillepolitikken i USA. Også i dagens Norge handler rasisme om mye mer enn stygge kommentarer eller sleivete humor. Dette ble enda tydeligere da Norge opplevde rasistisk motivert terror 22. juli 2011.

Rasisme er et fenomen som skaper mye engasjement og debatt. I 2015 ble det innført endringer i den såkalte "rasismeparagrafen", og i etterkant ble det en diskusjon om hvorvidt det er riktig å forby hatefulle ytringer. Det kan være vanskelig å gi en dekkende definisjon på hva rasisme er, og det er derfor ofte vanskelig å avgjøre om noe er rasistisk eller ikke. Når du skal begynne å jobbe med dette temaet, kan det derfor vært lurt å starte med en diskusjon om rasismebegrepet.

I læringsstien "Hva er rasisme?" skal elevene jobbe med å lage sin egen definisjon på rasisme og diskutere hvordan man kan reagere på og bekjempe rasisme. Denne læringsstien fungerer som en generell introduksjon til temaet rasisme og kan brukes i mange forskjellige fag. Vi har også også samlet oppgaver og artikler om rasisme fra fag som norsk, samfunnskunnskap og kommunikasjon og kultur, der elevene kan fordype seg videre i temaet.

Andre ressurser om rasisme

Temaet "Rasisme og andre uttrykk for gruppefiendtlighet" på sidene til Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme): dembra.no

Temaet "Rasisme og diskriminering" på Antirasistisk senters skolenettside: aldrimer22juli.no

Videoer om rasisme: nrk.skole

"Rasismeparagrafen", §185,: lovdata.no.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 13.05.2021