Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kremen av iskrem

Hvordan forsøker reklamefilmer å påvirke deg og meg? En kort reklamefilm kan spille på en rekke ulike følelser og vekke mange forskjellige assosiasjoner. Analyser en reklamefilm for iskrem og finn ut hvordan den forsøker å nå fram til sitt publikum.

Oppgave 1. Kremen av iskrem

Diskuter i grupper

 1. Hva er hovedbudskapet i reklamen?
 2. Hva er formålet med reklamen?
 3. Hvilke virkemidler bruker reklamen for å nå fram til målgruppen?
 4. I hvilken grad er dette en livsstilsreklame? I hvilken grad forsøker reklamen å appellere til hva slags liv vi ønsker å leve?

Oppgave 2. Analyser reklamen

Når du skal analysere en reklame, er det lurt å først få oversikt over hvilke deler reklamen består av, og hvilke ulike ord og bilder de bruker. Bruk det vedlagte skjemaet og fyll inn de manglende rutene før du svarer på spørsmålene.

Filer

 1. Svar på spørsmålene ved hjelp av analyseskjemaet.
  1. Hvordan spiller reklamen på patos? Hvilke ulike ønsker, følelser og lengsler spiller reklamen på? (patosappell)
  2. Hvordan spiller reklamen på etos? Hvordan forsøker Henning-Olsen å virke troverdige? (etosappell)
  3. Hvordan brukes musikken i oppbyggingen av reklamen?
  4. I hvilken grad appellerer ulike deler av reklamen til ulike målgrupper?
  5. Har reklamen et felles budskap som binder alle delene av reklamefilmen sammen?
 2. Gå inn på henning-olsen.no og undersøk hva som er typiske ingredienser i iskrem. Sammenlign ingrediensene med kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. Er det noe samsvar mellom ingrediensene i iskrem og kostholdsrådene?
 3. Diskuter i hvilken grad det er en sammenheng mellom bildene, teksten og budskapet i reklamen og selve produktet det reklameres for.
Sist oppdatert 12.09.2020
Tekst: Karl Henrik Aanesen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Livsstilsløgner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter