Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ytringsfrihet som etisk dilemma

Et etisk dilemma er en situasjon hvor ulike verdier står i konflikt med hverandre. I disse oppgavene skal du vurdere i hvilken grad retten til å ytre seg fritt også skal gjelde for ekstremister.
En ring av personer i hvite, heldekkende drakter samlet rundt et brennende kors. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Religionskritikk eller hatefulle ytringer?

Tenk deg at en iraker, bosatt i Norge, sier følgende i en appell som blir holdt i forbindelse med en demonstrasjon foran Oslo domkirke:

Kristne dreper hverandre som fluer, og det er Jesu skyld. De som kaller seg gode kristne, de er disponerte for og villige til å utføre vold i alle former, voldtekt, drap og folkemord.

Diskuter med en medelev: Er dette akseptabel religionskritikk, eller en hatefull ytring?

Les videre: Hvem sa egentlig dette?

Den ytringen dere har diskutert er en omskriving av appeller som SIAN-leder Lars Thorsen har holdt i Oslo, Drammen og Kristiansand i tidsrommet 2019–2021. Her sier han blant annet:

(...) muslimer dreper hverandre som fluer, og det er Mohammeds skyld (...)

De som Muhammed kaller gode muslimer, dem er disponert for, og villige til å utføre, (...) vold i alle former, voldtekt, drap og folkemord (...)

Thorsen har også omtalt muslimer som "seksualpredatorer" og "morderzombier". Han hevdet at muslimer er en trussel mot rikets sikkerhet og at de "må deporteres eller interneres på livstid".

Hva tenker dere når dere nå er kjent med den sammenhengen disse ytringene ble framsatt i?

Er dette akseptabel religionskritikk eller hatefulle ytringer?

Oppgave 2: Ytringsfrihet som etisk dilemma

Et etisk dilemma er en situasjon hvor ulike verdier står i konflikt med hverandre. Et eksempel på slik konflikt er i hvilken grad det er etisk rett å ytre seg religionskritisk på en måte som gjør at mange mennesker blir såret og provosert.

Utgangspunktet for denne oppgaven er debatten som oppsto etter organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sine markeringer i Kristiansand, Drammen, Porsgrunn og Oslo i 2019-2021.

Søk etter informasjon i ulike nettaviser, finn ut hva som hendte, og sett deg inn i debatten om ytringsfrihet som oppsto i ettertid.

Oppgave 3: Skal ytringsfriheten omfatte alle?

Norsk lov går langt i å sikre ytterliggående grupper ytringsfrihet. Til sammenligning har Finland valgt å forby nynazistiske organisasjoner. Bruk av nazisymboler er forbudt ved lov i Tyskland.

Tre menn med hettegensere som har påskriften "Nordic Resistance Movement" står bredbente på et torg med ryggen til. De holder oppe to flagg med organisasjonens logo. I bakgrunnen står en stor menneskemengde med plakater og prideflagg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Da 70 medlemmer av den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte gjennom gågata i Kristiansand sommeren 2017, valgte politiet ikke å gripe inn. De viste til Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet.

Organisasjonen ble heller ikke dømt for hatefulle ytringer da de i 2018 heiste naziflagg og hang opp et banner med teksten "Vi er tilbake" foran bygningen Arkivet i Kristiansand. Arkivet ble benyttet til tortur av de som kjempet mot nazistene i Norge under 2. verdenskrig, og er i dag et minnested og fredssenter.

NRK har laget et samlearkiv for medieoppslag om virksomheten til denne organisasjonen:

NRK: Den nordiske motstandsbevegelsen

A) Jobb gruppevis

Del klassen i seks grupper. Hver gruppe setter seg inn i en av disse ytringene:

Én fra hver gruppe referer kort for resten av klassen de synspunktene som kommer fram i ytringen gruppa har studert.

B) Diskuter i samlet klasse

  • Bør ytringsfriheten også omfatte ytterliggående bevegelser som sverger en til rasistisk og voldelig ideologi?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.11.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, sensur og grenser