Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fordyp deg videre: ytringsfrihet, sensur og grenser

Her er noen forslag til hvordan du kan jobbe videre med temaet ytringsfrihet, sensur og grenser i ulike fag.
Fire elever sitter ved et rundt bord og samarbeider, og en lærer står ved siden av. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filmoppgave: Møt sensorene

I Norge står ytringsfriheten sterkt, og de fleste ønsker å forsvare denne rettigheten. Men finnes det tilfeller hvor meninger og holdninger burde sensureres i større grad? I denne oppgaven skal dere se dokumentaren Møt sensorene og diskutere om sensur kan være noe positivt.

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, mediesamfunnet og politikk og menneskerettigheter.

Streng lovgivning mot netthat

I 2018 innførte Tyskland en lov mot hat og hets på nettet. Ulovlige ytringer som publiseres på sosiale medier, må fjernes av plattformene innen 24 timer. I denne oppgaven skal du undersøke om strenge lover kan begrense hatefulle ytringer. Eller er det ytringsfriheten som taper?

Relevante fag: samfunnskunnskap, mediesamfunnet og politikk og menneskerettigheter.

Ytringsfrihet som etisk dilemma

Et etisk dilemma er en situasjon hvor ulike verdier står i konflikt med hverandre. I disse oppgavene skal du vurdere i hvilken grad retten til å ytre seg fritt også skal gjelde for ekstremister.

Relevante fag: religion og etikk, samfunnskunnskap og medie- og informasjonskunnskap.

Pressefrihetens kår i verden

Organisasjonen Reportere uten grenser rapporterer årlig om overgrep mot journalister. Organisasjonen står bak pressefrihetsindeksen, som gir et bilde av forholdene for pressefriheten i verden. I denne oppgaven skal du se nærmere på pressefrihetens kår i ulike land i verden.

Relevante fag: samfunnskunnskap og mediesamfunnet.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 31.10.2022

Læringsressurser

Ytringsfrihet, sensur og grenser