Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Streng lovgivning mot netthat

I 2018 innførte Tyskland en lov mot hat og hets på nettet. Ulovlige ytringer som publiseres på sosiale medier, må fjernes av plattformene innen 24 timer. I denne oppgaven skal du undersøke om strenge lover kan begrense hatefulle ytringer. Eller er det ytringsfriheten som taper?
Opprørt kvinne viser fram mobil med bilde av mann som viser fingeren til henne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er formålet med loven?

Den tyske loven kalles for NetzDG og gjelder for sosiale medieplattformer med mer enn to millioner medlemmer. Loven trådte i kraft 1. januar 2018. Hvem som helst kan melde fra om det er meldinger på sosiale medier de tror strider mot loven. Selskaper har deretter 24 timer på seg etter varsling til å fjerne ulovlig innhold. Dette kan være falske nyheter, hatefulle ytringer eller netthets. I enkelte kompliserte tilfeller kan selskaper få en uke på seg. Hvis ikke innholdet blir fjernet, venter det enorme bøter.

Den nye loven i Tyskland, som skal regulere sosiale medier og begrense hets og hatefulle ytringer, har blitt utsatt for mye kritikk. Det tyske journalistforbundet har kritisert loven.

Loven har ført til at blant annet Facebook har måtte ansette et stort antall medarbeidere i Tyskland for å kontrollere og slette innhold.

Oppgave

Gå sammen parvis eller i små grupper og diskuter disse spørsmålene:

  1. Er det en god løsning at private selskaper som Twitter og Facebook skal avgjøre hva som skal slettes på nettet?

  2. Hvor går egentlig grensen mellom netthets og hatefulle ytringer på den ene siden og satire, humor og samfunnskritikk på den andre?

  3. Hva mener dere? Hvordan ville en lov som begrenser innholdet i sosiale medier fungert i Norge? Trenger vi en slik lov?

  4. Undersøk på sosiale medier: Finner dere innhold eller ytringer som kunne vært i grenseland med den lovgivningen som finnes i Tyskland?

  5. Diskuter i gruppen: Vil strenge lover begrense hatefulle ytringer, eller skader dette ytringsfriheten?

Plenum

Presenter gruppevis hva dere har funnet ut.

Etter at alle gruppene har presentert, skal dere diskutere om streng lovgivning kan være et godt middel mot hatefulle ytringer.

Undersøk videre

Hvordan har loven i Tyskland virket? Finn oppdatert informasjon på nettet, men husk å være kritisk til kildene.

Kilde

Brekke, I. (2018, 9. januar). Ny lov mot netthets møter massiv kritikk i Tyskland. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/verden/i/0E4BLJ/ny-lov-mot-netthat-moeter-massiv-kritikk-i-tyskland

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, sensur og grenser