Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ludvig Holbergs kritikk av sensuren

Ludvig Holberg, dikter og professor ved universitetet i København på 1700-tallet, kritiserte den offentlige sensuren av forfattere i Danmark-Norge. I denne kildeoppgaven skal du se nærmere på Ludvig Holbergs kritikk.
En bronsestatue av dikteren Ludvig Holberg foran Nationaltheatret i Oslo. Sammen med Holberg står to mindre bronsestatuer, alle kledd i 1700-tallsklær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kildeoppgave

Les utdraget fra epistel 395 av Ludvig Holberg. Her argumenterer Holberg for og imot sensur i Danmark-Norge, og han ender opp med å argumentere for at det bør være skrivefrihet, men kun for voksne mennesker.

Kildetekst: Epistel 395 av Ludvig Holberg

Jeg har holdt på at skrivefrihet ikke burde tillates utenom for dem som har nådd en moden alder, og jeg er blitt styrket i dette, ettersom jeg i løpet av noen tid har sett unge personer, før de har fått skjegg på haken, føre pennen i den mest delikate materien, både politisk og moralsk? Det er om slike man bør si med David: La dem bli i Jeriko, til deres skjegg vokser.

  1. Hva var egentlig Ludvig Holberg sine tanker om sensur?

  2. Hva sier denne kilden om holdningene i Danmark-Norge på 1800-tallet?

  3. Hvordan ville denne holdningen blitt mottatt i dagens Norge?

  4. Tror du det var noen andre grupper i Danmark-Norge på 1700-tallet som skrivefrihet ikke gjaldt for? Hvorfor tror du disse gruppene ble holdt utenfor, i så fall?

Kilde

Holbergsskrifter (uten år). Epistola CCCXCV. Hentet fra http://holbergsskrifter.no/holberg-public/view?docId=epistler%2FEpTom4.page&toc.depth=1&brand=&chunk.id=bd4chap395

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 11.02.2022

Læringsressurser

Ytringsfrihet, sensur og grenser