Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vindturbiner eller ikke vindturbiner?

Det er mange som har sterke meninger om vindkraft og spesielt om vindturbiner på land. Debatten blir ofte polarisert; debattantene er enten for eller imot vindturbiner, men holder argumentene deres mål, og hvordan står det til med kildene disse argumentene er bygd på?

 1. Les artiklene under.
 2. Vurder troverdigheten til kildene. Begrunn svaret.
 3. Vurder påstandene i artiklene over. Ta hensyn til

  1. energibehov/kraftbehov
  2. fordeler for lokalsamfunnet
  3. hva FN mener
  4. natur, friluftsliv og folkehelse
 4. Finn en artikkel som er mer nyansert i debatten om vindturbiner enn det artiklene over er. Begrunn hvorfor du mener artikkelen er mer nyansert.
Sist oppdatert 19.02.2020
Tekst: Cathrine Dunker Furuly (CC BY-SA)

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene