Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Politisk reklame

Som førstegangsvelger er det mange som kjemper om oppmerksomheten din. Alle partier ønsker å kapre en fersk velger. Derfor forsøker de å markedsføre partiet sitt på best mulig måte.

Valgkamp i Oslo 2011. Foto.

På valgstand deler politikerne ofte ut drops, nøkkelringer eller andre dingser med partilogo på. Hva tror du de vil oppnå med dette? Hva synes du om det?

Politisk reklame

I Norge er det tillatt å distribuere politisk reklame både i postkasser, via telefon og e-post, og ved personlig oppmøte. Mulighetene til å reservere seg mot reklame gjelder altså ikke for politisk reklame.

Informasjon om politiske spørsmål er viktig i et demokrati. Vi må vite hva de partiene og personene vi skal stemme på, står for. Politisk reklame formidler mye nyttig informasjon, men som annen reklame legger den stort sett bare vekt på de positive sidene ved den politikken partiet kjemper for. De negative sidene blir gjerne fortiet. Derfor er det viktig å forholde seg kritisk til politisk reklame og stille spørsmål både til det som blir sagt og det som ikke blir sagt.

Valgbrosjyrer og stands

I forbindelse med stortingsvalg og lokalvalg får de fleste av oss postkassen full av brosjyrer som forteller hvilke saker de ulike partiene brenner for. Reklameplakater for politiske partier blir slått opp overalt.

I norsk politikk er det mindre personfokus enn i mange andre land. Der er det vanlig med svære plakater som viser glamourbilder av politiske kandidater. I Norge fokuserer valgplakatene mer på partier og ideologiske standpunkter.

Politisk reklame i redaksjonelle medier

Den norske kringkastingsloven tillater ikke reklame for livssyn eller politiske budskap på TV. Begrunnelsen er at TV-reklame er dyrt, og at alle skal sikres likeverdige vilkår for politiske ytringer. Både NRK og TV2 legger i stedet vekt på redaksjonell dekning av valgkampen, der alle politiske grupperinger kommer til orde, men slik at dette avspeiler partienes oppslutning i befolkningen. Forbudet mot politisk markedsføring gjelder imidlertid ikke for aviser, nettsider, radio, blogger eller podkaster.

Politisk reklame i sosiale medier

Forbudet mot politisk reklame gjelder heller ikke i sosiale medier. Det er kanskje i slike kanaler du vil merke trykket fra politiske partier mest, spesielt under valgkampen før et valg.

Mange er bekymret for virkningen av politisk markedsføring i sosiale medier, ikke minst ut fra erfaringer fra presidentvalget i USA i 2020. Sosiale medier har ingen "redaktør" som fjerner løgner og usannheter. Og det er lett å tro på og la seg påvirke av politisk informasjon som blir distribuert gjennom personlige nettverk som vi har tillit til.

Automatiserte kontoer på sosiale medier gjør det mulig å publisere svært mange innlegg på kort tid. Slike bot-er sprer politisk informasjon raskt og billig, men er også effektive våpen for dem som ønsker å spre falsk informasjon.

Skreddersydde budskap

I sosiale medier skreddersys de politiske budskapene du utsettes for ved hjelp av og avanserte som tar i bruk personlig informasjon du har lagt igjen på ulike nettsteder. Denne formen for markedsføring er svært effektiv, og de politiske partiene bruker derfor stadig mer penger på markedsføring i sosiale medier.

Et tenkt tilfelle

Et nært familiemedlem fått kreft. Når du åpner kontoene dine i sosiale medier, blir du bombardert med politiske utspill som handler om utbygging av sykehus og finansiering av nye behandlingsformer.

Er det ok?

Mikromålretting er ikke ulovlig og kan føre til at du som velger får politisk informasjon som oppleves som viktig for deg. Funn i Datatilsynets undersøkelse i 2019 tyder likevel på at norske partier er noe tilbakeholdne i bruk av personlig målretting av politiske budskap. Likevel hadde ingen av partiene på det tidspunktet nedskrevne retningslinjer for bruk av persondata i valgkamp.

Søkemotorer er programmert til å gi deg treff på nettsteder de mener passer til dine preferanser. På den måten blir du fratatt muligheten til å bli konfrontert med andre politiske synspunkter enn de søkemotoren tror du allerede har.

Teknologirådet ønsker regulering

Teknologirådet har vært bekymret for manglende regelverk rundt politisk markedsføring i sosiale medier og har derfor foreslått følgende regler foran stortingsvalget i 2021:

 • Politiske partier må være åpne om hvordan de bruker data, og i tillegg merke annonser på nett og i sosiale medier.
 • Partiene bør avklare hvilke typer data det er greit å bruke for målrettet politisk reklame.
 • Politiske reklamer på nett og i sosiale medier bør lagres i et arkiv, og det bør føres revisjon.
 • Det bør være klare retningslinjer for hvilket ansvar og forpliktelser de internasjonale IT-gigantene som Facebook og Google har.
Kilder

Forbrukerrådet (2019). Reklame for politiske partier. https://www.forbrukertilsynet.no/reklame-fra-politiske-parti (hentet 23.2.21)

Teknologirådet (2019). Valg, teknologi og politisk påvirkning. https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/105/2019/05/Valg-teknologi-og-politisk-pavirkning_m-lenker.pdf (hentet 23.2.21)

Medietilsynet (2019). Forbud mot politisk reklame på tv. https://www.medietilsynet.no/om/aktuelt-2019/forbud-mot-politisk-reklame-pa-tv/ (hentet 23.2.21)

Datatilsynet (2019). Målretting av politiske budskap. https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/rapporter-og-utredninger/malretting-av-politiske-budskap/ (hentet 23.2.21)

Sandbu, M. (2020) Politisk propaganda slår hardere på internett. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/0nlGLo/politisk-propaganda-slaar-hardere-paa-internett-martin-sandbu (hentet 23.2.21)

Theophilakis, A. (2019) Politisk reklame fungerer, bare kanskje ikke slik du tror. Kampanje. https://kampanje.com/markedsforing/2019/09/--politisk-reklame-fungerer-bare-kanskje-ikke-slik-du-tror/ (hentet 23.2.21)

VG (2019). For og mot politisk reklame i sosiale medier. https://www.vg.no/spesial/c/stories/wPkrKL?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=vQpQB4 (hentet 23.2.21)

Sist oppdatert 18.05.2021
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Førstegangsvelger

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Rapport: Politisk markedsføring i sosiale medier

 • SubjectMaterialFagstoff

  Politisk reklameDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hersketeknikker i debatter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Guide til førstegangsvelgeren

Oppgaver og aktiviteter