Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dramatikk i LilleStortingets sal

Noe av det mest dramatiske som kan skje på Stortinget er at regjeringen må gå av. Utenom valg kan det skje på to måter: mistillitsvotum og kabinettsspørsmål.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Einar Gerhardsen sitter i Stortingets sal med solbriller på og lytter. Foto.

Einar Gerhardsen var statsminister i den siste regjeringen som måtte gå av på grunn av et mistillitsvotum. Det skjedde i 1963 i forbindelse med en gruveulykke på Svalbard (Kings Bay-ulykken). Her følger Gerhardsen debatten om ulykken på Stortinget i 1963, som endte i en votering der mistillitsforslaget ble vedtatt med 76 mot 74 stemmer. Debatten ble vist direkte på TV, og mange i salen hadde på solbriller på grunn av NRKs sterke lyskastere.

Vil du ha litt dramatikk i rollespillet? Da har du kommet til riktig sted. Regjeringen kan true med å gå av hvis de ikke får viljen sin gjennom i LilleStortinget (kabinettsspørsmål), og LilleStortinget kan avsette en statsråd eller en hel regjering gjennom et mistillitsvotum.

Mistillitsvotum

Mistillitsvotum vil si at LilleStortinget stemmer over om regjeringen har LilleStortingets tillit. Mener LilleStortinget at regjeringen ikke har tillit, må regjeringen gå av. Hvis vurderer mistillit, bør partilederne i opposisjonen gå sammen og diskutere hvilke saker som skal være grunnlaget for mistillitsforslaget.

 • Mistillitsforslaget skal leveres presidentskapet skriftlig. Det er vanlig at lederen for det største opposisjonspartiet fremfører og utdyper mistillitsforslaget fra LilleStortingets talerstol. Dette vil i tilfelle bli en av sakene til behandling i plenumsdebatten.
 • Dersom mistillitsforslaget får flertall, må regjeringen gå av.
 • En ny regjering må ha støtte fra minst halvparten av representantene på LilleStortinget. Dersom det ikke er for ny regjering, fortsetter «den gamle» regjeringen som .
 • Dersom det er et avklart parlamentarisk grunnlag for ny regjering, vil det skje et regjeringsskifte. Da må den nye statsministeren holde sin tiltredelseserklæring og legge frem sin statsrådsliste for LilleStortinget.
 • Mistillitsforslag kan fremmes av alle representanter på LilleStortinget i forbindelse med behandling av en sak, men det kan også fremmes på generelt grunnlag. Det skal imidlertid alltid begrunnes.
 • Mistillitsvotum foregår vanligvis ved navneopprop der alle representanter reiser seg og sier at de er for eller mot.
 • Av praktiske årsaker bør eventuelle mistillitsforslag fremmes senest på morgenen dag 2, og at forslagsstillere avklarer det formelle og praktiske med prosjektledelsen i forkant.

Kabinettsspørsmål

Kabinettsspørsmål vil si at regjeringen ber om LilleStortingets støtte i forbindelse med behandling av en sak i plenum. Regjeringen sier da i praksis at den vil gå av dersom ikke flertallet på LilleStortinget stemmer for regjeringens forslag.

 • Kabinettsspørsmål fremmes av Statsministeren på vegne av Regjeringen.
 • Avstemmingsmåten er den samme som ved mistillitsforslag.
 • Får ikke Regjeringen flertall, går de av.
 • Dersom det er et avklart parlamentarisk flertall for ny regjering, vil det kunne skje et regjeringsskifte. Da må den nye statsministeren holde sin tiltredelseserklæring og legge fram sin statsrådsliste for LilleStortinget.
 • Dersom det ikke er parlamentarisk grunnlag for ny regjering, fortsetter «den gamle» regjeringen som forretningsministerium.
Sist oppdatert 25.05.2020
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen, Atle Oanes, Anna Kristina Lejdelin og Eirik Sundquist Torp

Læringsressurser

LilleStortinget