Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Snapchat: Hva betyr ytringsfrihet for deg?

Alle mennesker i Norge har ytringsfrihet. Rettigheten er grunnlovsfestet, og ytringsfrihet er en forutsetning for demokratiet vårt. Men hva betyr ytringsfrihet for ungdom i dag? I denne oppgaven skal du presentere ulike synspunkter på Snapchat.
Fire ungdommer som står i ring. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ytringsfrihet handler om retten til å si sin mening og til å gi eller motta opplysninger uten å måtte frykte for straff eller represalier. Dette er en grunnleggende rettighet.

"Hva betyr ytringsfrihet for deg?"

Hva betyr ytringsfrihet for unge mennesker i dag? Tar ungdom denne grunnleggende rettigheten for gitt?

I denne oppgaven skal du intervjue ulike unge personer om dette spørsmålet: "Hva betyr ytringsfrihet for deg?"

Logoen til snapchat. Foto.
  • Svarene skal publiseres på Snapchat.
  • Lag snapper der du bruker virkemidler fra Snapchat-formatet, som tekst, farge, kontraster, filter og emojis.

Fremgangsmåte

  1. Bruk gjerne VGs snap-utgave og studer hvordan snap-sakene presenteres og hvilke visuelle elementer som er benyttet. (F. eks. bilder, video, tekst, farge, form, filter)
  2. Still spørsmålet "Hva betyr ytringsfrihet for deg?" til minst fire ungdommer.
  3. Lag korte snapper der de ulike svarene blir presentert. Lag en snap for hvert svar.
  4. Ta bilde av personene du intervjuer. Få med navn og alder på intervjuobjektene.
  5. Intervjusvarene skal presenteres i tekstform, og teksten skal legges oppå bildet du har tatt av intervjuobjektet. Jobb grundig med tekstene, de skal være korte og konsise.
  6. Bruk ulike visuelle elementer, som f. eks. farge, kontraster, filter, emojis.
  7. Lagre snappene på telefonen din. Til slutt presenterer du snappene for resten av klassen.


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 27.11.2019

Læringsressurser

Bruk ytringsfriheten din