Hopp til innhold

Bruk ytringsfriheten din

Ytringsfriheten gir deg rett til å uttrykke det du mener. Dette er en grunnleggende rettighet som står sterkt i Norge. Hvordan kan du som ungdom bruke ytringsfriheten din?
Mange personer som går i fakkeltog mot pels. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I den tverrfaglige læringsstien, Bruk ytringsfriheten din, skal du sette deg inn i hva som menes med ytringsfrihet, og lære om hvordan ytrings- og pressefrihet er forutsetninger for demokratiet. Deretter skal du tilegne deg kunnskap om hvordan du kan komme gjennom med stemmen din. Til slutt skal du vise hvordan du kan bruke ytringsfriheten på en aktiv og forsvarlig måte.

Prosjekt om ytringsfrihet

En måte å jobbe med dette temaet på kan være å gjøre det som et prosjekt over en avgrenset tidsperiode. Ytringsfrihet er et viktig og sentralt tema som berører læreplanene i forskjellige fag. Temaet egner seg derfor bra som utgangspunkt for et tverrfaglig samarbeid, og det åpner for at elevene kan tilnærme seg temaet fra ulike vinkler, i ulike fag.

Ulike opplegg om ytringsfrihet

I tillegg til dette opplegget finnes det tre andre opplegg på NDLA som handler om ulike sider ved temaet ytringsfrihet:

Ytringsfrihet under press

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, engelsk, mediesamfunnet 1, mediesamfunnet 2, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap.

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, medie- og informasjonskunnskap 2, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk.

Ytringsfrihet, karikaturer og demokrati

Relevante fag: samfunnskunnskap, norsk, mediesamfunnet 2, historie, religion og etikk.

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021