Hopp til innhold

Førstegangsvelger: lokalvalg

Skal du stemme for første gang? Er du lite engasjert i politikk? Har du glemt hva partiene står for? Her har vi samlet det du trenger for å forstå valgkampen, komme deg opp av sofaen, ta et valg og delta i demokratiet.
En person putter stemmeseddel i valgurne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Veiledning

Vanligvis har 18-åringer høy valgdeltakelse, men så synker det fram til midten av 20-årene. Det er viktig at du tar ansvar og sørger for at unge stemmer bli hørt i demokratiet. Unge har egne interesser og behov som må bli representert for at vi skal ha et demokrati som er fungerer godt for alle.

Det kan være vanskelig å vite hva man skal stemme på når det er første gang. I læringsstien Ta valget! skal du finne din egen vei til stemmeurnen. For det er mange måter å tenke på når du skal bestemme seg for hvilket parti som får din stemme.

I en valgkamp kan det bli overveldende mengder med informasjon. På TV går debattene i ett, og i sosiale medier strømmer det på med reklame og meldinger fra politiske partier som ønsker deg som velger. Gjennom læringsstiene om digital valgkamp og politiske debatter skal du bli bedre rustet til å forholde deg kritisk til alt du blir utsatt for under valgkampen.

Godt valg!

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 12.06.2023