Hopp til innhold

Oppgave

Virker forbrukermakt?

Som forbrukere kan vi velge å kjøpe de varene og tjenestene som er mest miljøvennlige og rettferdige. Hvis mange gjør det samme, vil produsentene tilby mer av denne typen varer. Dette kalles forbrukermakt.

Emballasjefri handel på Mathallen. Foto.
  1. Finn eksempler på kampanjer der forbrukermakt trolig har virket, og kampanjer der forbrukermakt ikke har vært særlig vellykket.
  2. Hva tror dere skal til for at forbrukermakt skal kunne virke?
  3. Finnes det saker som du er villig til å bruke din forbrukermakt på?
  4. Argumentet under er hentet fra et leserinnlegg om forbrukermakt på NRK.no. Hva tror dere forfatteren har ment med dette utsagnet?

    Forbrukere er som hunder eller maur. De kunne tatt over verden om de hadde organisert seg, men de gjør det ikke.

  5. Kommuner og fylkeskommuner kjøper mange varer og tjenester. Finn ut hva de har ansvaret for, og sett opp forslag til hvordan de kan bruke sin makt som forbrukere.
Sist faglig oppdatert 18.02.2019
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Kan ungdommen redde klimaet?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell