Hopp til innhold

Fagstoff

Forslag til årsplan i historie vg3

Det er mange måter å disponere faginnhold og tid på. Noen planlegger på ukebasis, andre i større perioder. Vi har laget et forslag til hvordan du kan planlegge skoleåret etter læreplanen ved hjelp av læringsressursene i NDLA for historie vg3.
Kalenderblad med datoer med blå skrift. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsressurser i historie vg3 fra NDLA

De oppdaterte læreplanene i LK20 er utgangspunktet for ressursene på NDLA. Læreplanen legger opp til mindre kronologi og en mer tematisk tilnærming.

Det er dette vi har gjort i historiefaget her på NDLA. Emnene handler om naturressurser og bærekraft, folk, flytting og handel, demokrati og medborgerskap og krig og konflikter. Vi tilbyr likevel et emne med de historiske periodene der fagartikler er satt i en kronologisk sammenheng.

Sammenheng mellom vg2 og vg3

Noe av det viktigste med LK20 er at det nå skal trekkes lengre linjer. Selv om noen emner har en spesifikk tilhørighet til vg2 og noen til vg3, er det nå en enda større sammenheng mellom emnene på de ulike trinnene. Det betyr at du stort sett vil se de samme hovedemnene i strukturen på vg3 som på vg2, og at emner på vg3 i stor grad bygger videre på emner på vg2.

Et eksempel her er hovedemnet om Naturressurser og bærekraft. På vg2 handlet dette om det å skaffe mat og utnytte naturressursene mer kommersielt. På vg3 trekker vi dette videre til industrialisering og teknologiske omveltninger og til bærekraft i et historisk perspektiv.

Tverrfaglig arbeid og sammenhenger i og mellom fag

Alle de tre tverrfaglige temaene er med i læreplanen i historie. Særlig demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling har en sentral plass i kompetansemålene. Det vil være naturlig å jobbe med disse innad i faget, men historiefaget er også viktig i samarbeid med en rekke andre fag. For vg3 vil dette spesielt gjelde norsk og religion og etikk, men også engelsk og en rekke programfag vil være aktuelle her.

Storfamilie på Embrettstua seter i Stor-Elvdal, ca. 1890. Voksne og barn står sammen på et tun. Noen av barna sitter foran. De har alle finstasen på, og de fleste har hodeplagg. En hest står sammen med dem. I bakgrunnen er et hus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tilpass ressursene til egen undervisning

Den nye læreplanen i historie er lagt opp tematisk, slik vi som nevnt også har løst det i NDLA. Vi tilbyr likevel et bredt spekter av ressurser, noe som gjør at lærere kan tilpasse ressursene til egen undervisning og den aktuelle klassen. Noen oppgaver kan tilpasses ved at elevene selv velger emne å jobbe med. Som lærer må du gjøre et utvalg når du bruker NDLA som læremiddel i historie.

I forslaget til årsplan har vi lagt lenker til innhold på NDLA. Disse kan brukes for å nå de aktuelle kompetansemålene og kjerneelementene i faget.

Forslag til årsplan

Vi har laget et forslag til årsplan med tema/hovedemne, kort beskrivelse av innhold, læreplantilknytning og lenker til fagressurser for hvert emne.

Planen er veiledende, og den kan lastes ned og tilpasses til ulike elevgrupper og skolens egne årsplaner.

Filer

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi og Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 07.06.2023

Læringsressurser

Om faget