Hopp til innhold

Oppgave

Fornorskningspolitikken

Fornorskningspolitikken som norske myndigheter førte mot samene og andre grupper i det norske samfunnet, foregikk i en periode på hundre år. Her skal du jobbe med fornorskningspolitikken og de fordommene som fortsatt eksisterer mot samer og minoriteter.

Samiske barn, noen i kofter, sitter ved pulter i et klasserom. Et barn står med pekestokk oppe ved tavla og peker på en norsk tekst. Foto.

Samiske barn får undervisning på norsk ved internatskolen for flyttsamebarn i 1950.

Oppgave

  1. Når startet norske myndigheter med fornorskningspolitikk, og hva var bakgrunnen for denne politikken?

  2. Kjenner du til fordommer mot samene?

  3. Hvordan tror du disse fordommene har oppstått?

  4. Drøft hvordan fornorskningspolitikken har ødelagt for samenes identitet og kultur.

Sist faglig oppdatert 18.10.2022
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Myndiggjøring og frigjøring av ulike grupper

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter