Hopp til innhold

Fagstoff

Antisemittisme – "alle konspirasjonsteoriers mor"

Kanskje den mest utbredte konspirasjonsteorien i verdenshistorien er tanken om at jødene jobber i det skjulte for å skaffe seg verdensherredømme. Dette har blant annet ført til antisemittisme, hat og folkemord. Hvor kommer misnøyen og skepsisen mot jødene fra?
Små barn ser på en karikert tegnet jødes begjær for en arisk kvinne. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Antisemittisme

Begrepet antisemittisme brukes i dag som samlebegrep for alle former for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder. Dette hatet mot en spesifikk folkegruppe kommer til uttrykk på ulike måter, fra forutinntatte forestillinger om jøder til trakassering og forfølgelse.

Antikken

Forfølgelse av jøder har lange historiske røtter i Europa og forekom i betydelig omfang allerede i antikkens Romerrike. Motivene bak forfølgelsene har vært religiøst begrunnet, men også mer generelle fordommer og fremmedfrykt har vært viktig. Jødene var annerledes med egne ritualer og sin egen religiøse praksis.

Middelalderen

Forfølgelsene av jødene eskalerte i middelalderen. Fiendtligheten hadde først og fremst et religiøst utgangspunkt; jødene ble beskyldt for å ha myrdet Jesus, for å forgifte drikkevannskilder og stå i ledtog med Satan. Spesielt i krisetider økte fiendtligheten mot jødene. Det fantes imidlertid unntak. Jødene hadde ganske fri stilling under det muslimske styret i dagens Spania og Portugal, og mot slutten av middelalderen også i Polen og Litauen.

Tidlig moderne tid

Kunstferdig utformet forside av en pamflett fra 1543. Illustrasjon.

Verken reformasjonen på 1500‑tallet eller opplysningstida på 1700‑tallet førte til noen særlig bedring for jødenes stilling i Europa. Reformatoren Martin Luther utviklet hat mot jødene fordi de ikke omvendte seg til hans nye form for kristendom. Mange opplysningsfilosofer så jødene som et primitivt og gammeldags folk som sto i veien for framskrittet.

Antisemittisme i nyere tid

Den moderne antisemittismen, som utviklet seg mot slutten av 1800‑tallet, var annerledes enn tidligere jødefiendtlige holdninger og forfølgelser. Jødehatet endret seg fra å være basert på religiøse fordommer til også å inneholde påstander om at jødene var en egen rase med spesielt negative egenskaper.

Antisemittiske bevegelser og partier vokste fram, og et økende antall skrifter, blader og aviser var kritiske mot jødene. Det er i dette tidsrommet den store konspirasjonsteorien om jødene tar form.

Sions vises protokoller

En kongeskikkelse på en trone omgitt av religiøse symboler og russisk skrift. Illustrasjon.

En sentral del i den moderne antisemittismen er konspirasjonsteorien om at jødene i det skjulte jobber for å skaffe seg verdensherredømme.

Sions vises protokoller er en antisemittisk samling av forfalskede og fabrikkerte tekster. Angivelig var tekstene hemmelige møtereferater som avslørte en gigantisk jødisk sammensvergelse. Ifølge tekstene styrte jødene i det skjulte både kommunismen og kapitalismen, og det eksisterte planer om å gripe verdensmakten.

Sions vises protokoller ble første gang trykket i 1903, og allerede i 1921 ble protokollene avslørt som en forfalskning. Dette hindret allikevel ikke at tekstene ble spredt globalt. Antisemitter har brukt, og bruker fortsatt, tekstene som "bevis" på at det finnes et jødisk komplott om å oppnå jødisk verdensherredømme.

Mellomkrigstida

I mellomkrigstida økte antisemittismen i omfang og intensitet. I Russland brukte tsarens hemmelige politi Sions vises protokoller til å legitimere massakrer mot jødene i den russiske borgerkrigen. I USA finansierte bilprodusenten Henry Ford trykkingen av fem hundre tusen kopier av protokollene og fikk et særlig ansvar for spredningen i Amerika.

I Tyskland oppstod det en myte om at det tyske nederlaget i første verdenskrig skyldtes at militæret ble sviktet av en indre fiende, den såkalte dolkestøtlegenden. Nazistene mente at jødene, sammen med kommunister og andre "samfunnsundergravende elementer", hadde forrådt Tyskland.

En tysk soldat med hjelm og gevær ligger på slagmarken. En karikert jøde med sleskt smil sniker seg inn på ham bakfra. Postkort.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk etter

Er det likhet mellom tankegangen bak "dolkestøtlegenden" og idéene til terroristen bak handlingene 22. juli i 2011 i Norge?

Nazismen og holocaust

Den mest dramatiske effekten av protokollene var allikevel legitimeringen av nazismens antisemittisme. Adolf Hitler brukte Sions vises protokoller og antisemittiske idéer til å bekrefte sitt verdensbilde. Der sto man overfor en apokalyptisk sluttkamp mellom de tyske germanerne og deres fiender, jødene. I den nazistiske propagandaen i mellomkrigstida var kommunisme og jødedom to sider av samme sak, den såkalte "jødebolsjevismen". Jødene sto ikke bare i ledtog med kommunistene, det var jødene som sto bak kommunismen. Ifølge denne tankegangen var det egentlig jødene som sto bak den russiske revolusjon, som et ledd i planen om verdensherredømme.

Holocaust, utryddelsen av jødene under andre verdenskrig, står som antisemittismens frykteligste konsekvens. På grunn av den historiske betydningen og de katastrofale følgene kan forestillingen om jødenes verdenssammensvergelse kalles "alle konspirasjonsteoriers mor".

Konspirasjonsteorier om jødene i dag

Sions vises protokoller spres fortsatt og brukes aktivt blant både nynazister, rasistiske okkultister, kristenfundamentalister og islamister. Dette bidrar til at konspirasjonsteorien om jødenes verdensherredømme er aktuell også i dag.

Holocaustbenekterne antyder at folkemordet er en fabrikkert løgn iverksatt av jødene for å skjule den "egentlige sannheten" om et jødisk verdensherredømme.

I flere arabiske land brukes Sions vises protokoller for å vise at jødene ønsker herredømme over alle araberland. Blant annet henviste islamistbevegelsen Hamas til Sions vises protokoller i 1988 som bevis for staten Israels ondskap.

Kristenfundamentalister, også i Norge, har brukt protokollene som bevis for sine konspirasjonsteorier. Ifølge dem skal jødene ha samarbeidet med andre aktører for å sikre seg verdensherredømme.

En myte som oppstod etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, var at jødene, eller Israel, var involvert i angrepet. Angivelig skulle ansatte med jødisk bakgrunn ha rømt World Trade Center før flyene traff tårnene. Disse anklagene har blitt fremmet på nynazistiske nettsteder og i spekulative medier i Midtøsten, men har ingen rot i virkeligheten.

I mellomkrigstida beskyldte nazistene den jødiske bankfamilien Rothschild for å være såkalte "finansjøder", som ønsket å undergrave den rådende sosiale orden. I dag påstås det samme om den amerikanske finansmannen George Soros. Milliardæren Soros, som har jødisk bakgrunn, bruker mye av formuen sin til å støtte liberale prosjekter og demokratiutvikling verden rundt. I hatkampanjen mot Soros har det blitt brukt velkjente antisemittiske grep ved å beskylde ham for å tilhøre globalisteliten. Dette skal angivelig være en gruppe som "trekker i trådene", og som jobber for jødisk verdensherredømme.

Tenk etter

  • Kjenner du til noen stereotypier eller fordommer mot jøder i dag?

  • Er det likhetstrekk mellom konspirasjonsteorien om jødene og ulike konspirasjonsteorier om muslimer i Norge i dag?

Vil du vite mer om antisemittisme?

Du kan lese mer om antisemittisme og høre professor Christhard Hoffmann forklare begrepet hos religionsoraklene ved Universitetet i Bergen.

Kilder

Dyrendal, A. (2020, 23. oktober). Konspirasjonsteorier. I Store norske leksikon. https://snl.no/konspirasjonsteori

Dyrendal, A. (2020, 6. mai). Sions vises protokoller. I Store norske leksikon. https://snl.no/Sions_vises_protokoller

Dyrendal, A. & Emberland, T. (2019). Hva er konspirasjonsteorier. Universitetsforlaget.

Groth, B. & Mendelsohn O. (2021, 22. desember). Jødeforfølgelser i oldtid og middelalder. I Store norske leksikon. https://snl.no/j%C3%B8deforf%C3%B8lgelser_i_oldtid_og_middelalder

Hva er antisemittisme (2020, 29. oktober). I Religionsoraklene. Hentet fra https://religionsoraklene.no/hva-er-antisemittisme/

Simonsen, K. B. (2021, 9. juni). Den moderne antisemittismen. I Store norske leksikon. https://snl.no/Den_moderne_antisemittismen

Simonsen, K. B. (2018, 5.desember). Den kristne antijudaismen. I Store norske leksikon. https://snl.no/Den_kristne_antijudaismen

Relatert innhold

Antisemittismen har aner tilbake til middelalderen. Etter nazistenes maktovertakelse i 1933 ble den offisiell politikk i Tyskland.

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Undertrykkelse, terror og folkemord