Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Benektelse av holocaust

Noen grupper og personer påstår at folkemordet på jødene under andre verdenskrig, holocaust, ikke fant sted. I arbeidet med disse oppgavene skal du sette søkelyset på kritisk tenking i historiefaget.

Forarbeid

Hva kan du om holocaust fra før? Snakk med en medelev.

Jernbanespor som går mot en bygning med et tårn i midten. I forkant ligger det eiendeler. Dette er fra utryddelseleiren Auschwitz-Birkenau i 1945. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Les kilde 1 om benektelsen.

Holocaustbenektelse dreier seg kort fortalt om enkeltpersoner eller grupper som påstår at nazistenes mord på om lag seks millioner jøder under andre verdenskrig ikke fant sted. Holocaust er ifølge benekterne en myte som er opprettholdt av pro-jødiske historikere og jødiskdominerte medier.

Holocaustbenekterne hevder at myten om holocaust først og fremst eksisterer fordi historikerne arbeider ut fra ensrettede og ureflekterte kunnskaper og myter om andre verdenskrig. De påstår dessuten at holocaust er oppfunnet for å presse Tyskland for erstatningsbeløp og for å rettferdiggjøre Israels opprettelse og tilstedeværelse i Midtøsten. Slik kan jødisk kulturell og økonomisk makt fortsatt dominere verden.

Grunnsetninger hos benektere

  • Antall døde er sterkt overdrevet: Det døde ikke seks millioner jøder – og det var jødenes egen skyld at de ble forfulgt.

  • Det ble ikke brukt gasskamre til å myrde jøder.

  • Hitler beordret ikke jødeutryddelsen, som dermed ikke var offisiell politikk. Jødene ble bare deportert "østover".

Kilde: Molbæk-Steensig, S. (2020, 29. april). Holocaustfornektelse. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. https://www.hlsenteret.no/undervisning/kunnskapsbasen/Ulike%20folkemord/folkemord-under-nazismen/ettertid/holocaustbenektelse

Oppgave 2

Lytt til kilde 2, en podkast fra Verdibørsen på NRK:

Podkast, NRK: Hvorfor benekte holocaust?

Intervju med Øyvind Kopperud, spesialrådgiver og forsker ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

Udatert bilde som viser utvelgelsesrutinen ved Auschwitz. Ungarske jøder står oppstilt langs jernbanesporet som ender i konsentrasjonsleiren. Menn til høyre, kvinner og barn til venstre. Foran dem står offiserene som skal foreta utvelgelsen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3

Studer andre kilder, for eksempel "Folkemord i Nazi-Tyskland" hos Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

Oppgave 4

Svar på spørsmålene:

  1. Vil et forbud mot å benekte holocaust løse problemet i dag?

  2. Hvilke motiver og hensikter har ulike bevegelser i dag med å benekte holocaust?

  3. Hvordan kan man med kritisk argumentasjon motbevise en slik benektelse av folkemord? Les mer i fagartikkelen om kritisk tenkning.

  4. Vil du fordype deg i andre folkemord som har skjedd i moderne tid? Bruk gjerne ressurssiden for folkemord hos Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

CC BY-SASkrevet av Jan Erik Auen.
Sist faglig oppdatert 05.04.2022

Læringsressurser

Undertrykkelse, terror og folkemord