Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kontrafaktisk historie – andre verdenskrig

Kontrafaktisk historie er fortellingen om det som ikke ble. Vår verden i dag er blitt til som en rekke av begivenheter som hendte slik vi leser om dem i historiebøkene. Men hva om andre valg var blitt gjort, og historien hadde tatt et annet løp?
Adolf Hitler og andre menn i naziuniform gjør nazi-hilsen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er kontrafaktisk historie?

Kontrafaktisk historie er fortellingen om det som ikke ble. En måte å forstå historie på er å stille spørsmål om hva som kunne ha skjedd. Dette er en spennende og utforskende arbeidsmåte for å gå dypere inn i ulike temaer.

For å kunne svare på slike spørsmål må du kjenne årsakene til det som faktisk skjedde, og kunne vurdere mulighetene for alternative forløp av begivenhetene.

Tips

Før du svarer på oppgavene nedenfor, bør du ha lest følgende NDLA-artikler:

Hitlers vei til makten

Andre verdenskrig

Bakgrunnen for andre verdenskrig

Krigsutbruddet og aksemaktene på frammarsj

Vendepunkter

Krigens slutt, hva nå?

Oppgave

Jobb sammen parvis eller i små grupper.

  1. Hva om Hitler ikke hadde blitt leder av nazipartiet NSDAP? Ville andre verdenskrig blitt unngått, eller ville det ha kommet en "annen Hitler" og gjort noe lignende?

  2. Hva ville skjedd om Tyskland hadde beseiret Sovjetunionen i 1941–1943?

  3. Hitler ble forsøkt drept flere ganger under andre verdenskrig. Hva ville skjedd om det hadde lyktes?

  4. Hva ville skjedd om invasjonen i Normandie 6. juni 1944 hadde mislyktes?

  5. Hva ville skjedd om Japan ikke hadde angrepet Pearl Harbor 7. desember 1941?

  6. Hva ville skjedd om USA ikke hadde brukt atomvåpen mot Japan i 1945?

Til slutt, oppsummer i plenum.

Relatert innhold

Den økonomiske verdenskrisen på 30-tallet bidro til at Weimarrepublikken falt i 1933 og ble erstattet med et nasjonalsosialistisk diktatur.

Den andre verdenskrig var en global krig, fra 1939 til 1945, som ble utkjempet mellom aksemaktene og de allierte.

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne, Stein Ugelvik Larsen og Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 19.04.2022

Læringsressurser

Andre verdenskrig - Europa og verden