Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor brukte USA atombomber i 1945?

I begynnelsen av mai 1945 var krigen i Europa over, bare krigen mot Japan sto igjen. I februar 1945 ble det avtalt at Sovjetunionen skulle gå med i krigen mot Japan. Den amerikanske forsvarsstaben hevdet at det ville ta halvannet år å slå japanerne og ønsket en raskere avslutning av krigen.

For å få til dette besluttet president Truman at en av de helt nyutviklede atombombene skulle slippes over Japan. Den 6. august ble bomben sluppet over Hiroshima og tre dager senere over Nagasaki.

Mellom 60 000 og 80 000 mennesker ble drept momentant i Hiroshima, og minst 140 000 døde som følge av bomben i løpet av året. Minst 200 000 døde totalt. Rundt 10 000 av dem var militære, resten var sivile.

I Nagasaki døde om lag 140 000 mennesker, bare 150 av dem var militært personell, siden Nagasaki hadde veldig begrenset militær interesse.

En mann står alene i et enormt ruinlandskap. Foran ham står skjelettet av et hus og noe som kan ha vært trær. Svart-hvitt-foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor ble atombombene brukt?

Her skal dere få lese utdrag fra tre forskjellige historikere og samfunnsforskere som diskuterer hvorfor USA valgte å bruke atombomben mot Japan i 1945. Vi skiller mellom "tradisjonalistiske" og "revisjonistiske" historieoppfatninger. Den tradisjonalistiske oppfatningen er på mange måter den offisielle forklaringen som de fleste godtok i perioden etter krigen. De revisjonistiske oppfatningene er nyere av dato og er mer kritiske.

Den tradisjonalistiske oppfatningen

Kilde 1: Det eneste rasjonelle valget?
Den karakteristiske soppformede røykskya fra en atombombesprengning. Flyfoto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordelene ved det nye våpenet gjorde avgjørelsen om å ta det i bruk enkel og innlysende for Truman. Bomben ville muligens kunne påskynde avslutningen av krigen, uten en invasjon og uten de risikoene andre alternativer førte med seg. Trumans viktigste motivasjon var å tvinge fram en overgivelse så raskt som mulig fordi han ville redde amerikanske liv. Han var ikke opptatt av et eksakt antall sparte menneskeliv, han ønsket fullstendig å unngå amerikanske dødsfall. Japanerne hadde ikke vist tegn til at de var innstilt på å avslutte krigshandlingene, og Truman godkjente bomben fordi dette framstod som den mest sannsynlige måten å sikre amerikansk seier på – på amerikanernes vilkår og med minst mulig tap av amerikanske liv.

Med atombomben nådde Truman sitt viktigste mål. Angrepet på Hiroshima overbeviste til slutt Hirohito om at krigen måtte ta slutt, og keiserens avgjørelse var nødvendig for å få til en japansk overgivelse. Uten atombomben ville krigen ha fortsatt og kostet så mange amerikanske liv at Truman og folket han tjente, ikke ville kunnet akseptere det.
(Walker, 2016)

De revisjonistiske oppfatningene

Kilde 2: Diplomatisk markering og avskrekking?
Josef Stalin, Nikolai Bukharin og to andre fotografert utendørs i halvfigur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Faktaene er ganske klare: De fleste sentrale amerikanske militære ledere på den tida så ikke på atombombene over Hiroshima og Nagasaki som en militær nødvendighet. Amerikansk etterretning hadde knekt de japanske kodene og visste at den japanske regjeringen forsøkte å forhandle om en overgivelse gjennom Moskva. Den forventede russiske krigserklæringen i begynnelsen av august, samt forsikringer om at Japans keiser ville få lov til å forbli på tronen som formelt statsoverhode uten makt, ville føre til at Japan overga seg. Denne overgivelsen ville i så fall skje lenge før en amerikansk invasjon kunne begynne i november, tre måneder senere.

Historikerne har fortsatt ikke noe entydig svar på hvorfor bomben ble brukt. Amerikansk etterretning mente at krigen mest sannsynlig ville ta slutt om Japan fikk forsikringer angående keiseren, og det amerikanske militæret visste at de uansett måtte beholde keiseren for å kontrollere det okkuperte Japan. Det måtte være noe annet som helt klart var viktig.

Det vi vet, er at noen av president Trumans nærmeste rådgivere så på bomben, ikke bare som et militært, men også som et diplomatisk, våpen. Utenriksminister James Byrnes mente for eksempel at bruken av atomvåpen kunne bidra til at USA ville få en mer dominerende rolle i tida etter krigen. Leo Szilard, en forsker for "Manhattan Project", møtte Byrnes den 28. mai 1945. Ifølge Szilard var utenriksministeren bekymret for Russlands mulige framferd etter krigen. Han trodde russerne ville bli lettere å ha med å gjøre om de var imponert over amerikansk militærmakt, og at en demonstrasjon av bomben ville gjøre inntrykk på dem.
(Alperovitz, 2015)

Kilde 3: Hevn?
Et stort skip står i brann i et havneområde med kraner og tårn. En mindre, åpen båt med en håndfull passasjerer bakker bort fra brannen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Svaret mitt er svært enkelt, og det er absolutt ikke det eneste svaret på dette spørsmålet, bare ett av mange: Hiroshima var hevnen for Pearl Harbor. Pearl Harbor var den mest traumatiske hendelsen i amerikansk historie fram til da, en katastrofe som langt overgikk både uavhengighetskrigen og borgerkrigen. Begge disse krigene var på en måte naturlige deler av en ny nasjons fødsel, med noen grunnleggende interne selvmotsigelser. Pearl Harbor, derimot, var "the Day of Infamy", vanærens dag, som dagen fremdeles blir kalt.

Hypotesen er altså at USA ikke kunne tillate Japan å kapitulere før de hadde fått full hevn for Pearl Harbor. Man kan innvende at USA allerede hadde fått hevn, at de fryktelige ødeleggelsene B-29-angrepene på Tokyo hadde forårsaket, på alle mulige måter var større enn ødeleggelsene i Pearl Harbor. Men det er ikke poenget. Det er ikke et spørsmål om å forårsake like mye skade. Pearl Harbor-angrepet hadde en helt egen karakter, og hevnen måtte stå i forhold til den.
(Galtung, 1983)

Spørsmål til kildene

  1. Hva er argumentene for hvorfor atombomben ble brukt i den tradisjonalistiske oppfatningen? Vurder om argumentene virker troverdige.

  2. Hvem tror du det er mest sannsynlig at deler denne oppfatningen?

  3. Hva er argumentene for hvorfor atombomben ble brukt i den revisjonistiske oppfatningen? Vurder om argumentene virker troverdige.

  4. Hvem tror du det er mest sannsynlig at deler disse oppfatningene?

  5. Hva synes du er de viktigste forskjellene mellom disse to retningene?

  6. Hva synes du selv virker som den mest sannsynlige forklaringen, og hvorfor?

Kilder

Walker, J. S. (2016, 27. mai). Truman's Obvious Choice. U. S. News. https://www.usnews.com/opinion/articles/2016-05-27/the-atomic-bomb-was-necessary-to-force-a-prompt-japanese-surrender

Alperovitz, G. (2015, 6. august). The War Was Won Before Hiroshima - And The Generals Who Dropped The Bomb Knew It. The Nation. https://www.thenation.com/article/world/why-the-us-really-bombed-hiroshima/

Galtung, J. (1983). Why Hiroshima/Nagasaki? Wissenschaftskollega zu Berlin. https://www.transcend.org/galtung/papers/Why%20Hiroshima-Nagasaki.pdf

CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 17.03.2022

Læringsressurser

Andre verdenskrig - Europa og verden