Hopp til innhold

Oppgave

Tyskland seirer på alle fronter

Stortingsbygget med banneret ”Deutschland siegt an allen Fronten”.

Stortingsbygget med banneret «Deutschland siegt an allen Fronten». Arkivreferanse: Riksarkivet, NTBs krigsarkiv, Serie, Ue- Norge under okkupasjonen, eske nr. 99.

Den 9. april 1940 startet den tyske okkupasjonen av Norge. Tyske soldater marsjerte inn i de største byene og tok over den formelle styringen av landet vårt. Fotografiet du skal studere, er fra Oslo like etter at okkupasjonen startet.

Oppgave 1

Teksten som er hengt opp på tvers av Stortingsbygningen, er skrevet på tysk og betyr «Tyskland seirer på alle fronter».

Studer bildet nøye og svar på følgende spørsmål:

  1. Når og hvor ble dette bildet tatt? Måned og år.
  2. Beskriv det du ser på bildet.

Oppgave 2

Ofte kan et bilde ha forskjellig betydning alt etter hvilken sammenheng det brukes i. Et bilde som opprinnelig var ment å dokumentere en positiv hendelse, kan av en annen tolkes som bevis på at den samme hendelsen var negativ.

  1. Se nøye på bildet en gang til. Forestill deg at du finner dette fotografiet i en norsk illegal avis fra 1940. Hvordan ville du som nordmann tolket bildet da? Gi en kort begrunnelse.
  2. Forestill deg at du fant fotografiet i en tysk avis fra den samme tida. Hvordan ville du som tysker ha tolket dette bildet? Gi en kort begrunnelse.
Sist faglig oppdatert 15.01.2018
Skrevet av Patricia Haeck og Gunn Løwe
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter