Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Wilsons 14 punkter og Versaillestraktaten

8. januar 1918 presenterte den amerikanske presidenten Woodrow Wilson sine 14 punkter for fred for Kongressen i USA. I denne oppgaven skal du vurdere i hvilken grad disse ble fulgt i fredsoppgjøret etter første verdenskrig.
President Woodrow Wilson sitter ved skrivebordet. Han har en penn i høyre hånd, og noen papirer ligger foran ham. Han ser mot fotografen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelse

Før du gjør oppgavene må du lese disse artiklene:

Fredsoppgjøret i Versailles i 1919

Virkningene av fredsoppgjøret

Oppgave 1

I fredsoppgjøret etter første verdenskrig mente den amerikanske presidenten Woodrow Wilson at seierherrene skulle ta hensyn til nasjonens selvbestemmelsesrett, hvor nasjonalitet skulle bestemme de nye statsgrensene.

 1. I hvilken grad ble dette prinsippet fulgt med tanke på Tyskland og tyskere?

 2. I hvilken grad ble dette prinsippet fulgt når europakartet ble tegnet opp på nytt etter første verdenskrig?

 3. Hvilke konsekvenser fikk det nye europakartet i mellomkrigstida?

Oppgave 2

Woodrow Wilson presenterte i januar 1918 sine 14 punkter for fred. Disse punktene skulle være utgangspunkt for en fredsslutning alle parter kunne leve med. Hovedtrekkene i Wilsons 14 punkter er listet opp nedenfor:

Wilsons 14 punkter
 1. Ingen hemmelige avtaler. Diplomatiet skal skje åpenlyst.

 2. Fri ferdsel på verdenshavene.

 3. Økonomiske hindre skal fjernes for å fremme fri og lik handel.

 4. Gjensidige garantier for nedrustning til et minimum som kreves for å beskytte eget land.

 5. Upartisk ordning av alle kolonikrav, hvor det tas hensyn til de folkene det gjelder.

 6. Tilbaketrekning av alle fremmede soldater i russiske landområder.

 7. Tilbaketrekning av alle fremmede tropper i Belgia. Belgisk uavhengighet skal gjenopprettes.

 8. Tilbaketrekning av alle fremmede tropper i Frankrike. Okkuperte områder og Alsace-Lorraine må bli gitt tilbake til Frankrike.

 9. Italias grenser trekkes etter nasjonalitet.

 10. Folkene i Østerrike-Ungarn bør få anledning til selvstendig utvikling.

 11. Tilbaketrekning av alle fremmede tropper i Romania, Serbia og Montenegro. Okkuperte områder må tilbakeføres. Serbia må få fri og sikker tilgang til sjøen. Nye grenser må trekkes etter nasjonalitet.

 12. De tyrkiske delene av det nåværende osmanske riket må bli sikret selvstendighet. Andre nasjonaliteter under tyrkisk herredømme må få sin egen selvstendige utvikling.

 13. En uavhengig polsk stat må bli opprettet hvor det bor polakker. Staten må ha adgang til havet.

 14. Opprettelse av Folkeforbundet.

Kilde

Wilson's Fourteen Points (u.å.). I Library of Congress (u.å.). Hentet 20.februar 2022 fra https://www.loc.gov/collections/world-war-i-rotogravures/articles-and-essays/events-and-statistics/wilsons-fourteen-points/

 1. Hvilke punkter ble fulgt i Versaillestraktaten?

 2. Hvilke punkter ble ikke fulgt? I så fall hvorfor ikke?

 3. Undersøk hvilken straff Tyskland fikk i Versaillestraktaten. Er det noe av straffen som ikke var nevnt i Wilsons 14 punkter?

Oppgave 3

Ett av Wilsons punkter var opprettelsen av Folkeforbundet. Den viktigste oppgaven til Folkeforbundet var å forhindre ny verdenskrig, men det ble kritisert for å ikke ha lykkes med dette.

 1. Hvorfor lyktes ikke Folkeforbundet med å hindre utbruddet av en ny verdenskrig?

 2. På mange måter er De forente nasjoner (FN) en etterfølger av Folkeforbundet. Undersøk hva som er likhetene og forskjellene mellom disse to organisasjonene.

Oppgave 4

Drøft følgende påstand:

Andre verdenskrig ville ikke skjedd om fredsoppgjøret hadde fulgt Wilsons 14 punkter.

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 18.03.2022

Læringsressurser

Første verdenskrig