Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Temakart: Den franske revolusjonen

Hva var årsakene til den franske revolusjonen, og hvorfor utviklet den seg som den gjorde? Få oversikt og forklar sammenhenger ved hjelp av temakart.
Hvordan bruke temakartene?

Temakartene skal hjelpe deg med å strukturere årsaker og konsekvenser i flere temaer i nyere historie. Temakartene består av bokser og piler. Både boksene og pilene skal fylles med tekst, og hvis du klikker på dem, kommer det opp en tekstboks som du kan skrive i.

Boksene representerer konkrete hendelser eller utviklingstrekk. Når du skriver i disse boksene, skal du øve deg på å trekke ut det aller viktigste. Prøv å begrense deg til 2–3 setninger.

Pilene skal forklare sammenhenger mellom boksene. En sammenheng kan være at boks A er årsak til boks B, at boks A påvirker boks B, eller at boks A hjelper oss til å forstå boks B. Noen ganger kan sammenhenger gå begge veier, slik at også boks B påvirker boks A. Noen ganger er det lett å se sammenhenger; de kan for eksempel stå direkte forklart i læremiddelet du bruker. Andre ganger må du tenke selv. I pilene bør du skrive så utfyllende du kan. I tillegg til å forklare kan du for eksempel trekke inn eksempler eller kilder dere har jobbet med som kan belyse denne sammenhengen.

Notatene dine lagres i nettleseren. For å lagre notatene lokalt kan du gå til Mine notater og kopiere teksten inn i et eget dokument.

Du bør jobbe med temakartet i fullskjermvisning.

Relatert innhold

NDLA tilbyr et temakartverktøy med tankekart i åtte emner fra den franske revolusjonen til Sovjetunionens fall.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 23.05.2022

Læringsressurser

Opplysningstid og revolusjoner