Hopp til innhold

Fagstoff

Start deres egen ungdomsbedrift

Har du noen gang drømt om å starte din egen bedrift, der du kan tjene penger på å sette dine egne idéer ut i livet? Ungdomsbedrift er en unik mulighet for dere som elever til å starte bedrift innenfor trygge rammer.
Et titalls glade, ropende ungdommer. De holder plakater utformet som kredittkort med navn og pengesummer på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor drive ungdomsbedrift?

Norge trenger flere gründere, også kalt innovatører. Ved å starte ungdomsbedrifter kan dere bli framtidens innovatører. Flere som tidligere har drevet ungdomsbedrift, velger å starte bedriften opp igjen som aksjeselskap når de er ferdig på videregående skole. Andelen som starter eget firma, er vesentlig høyere blant dem som har drevet ungdomsbedrift, enn blant andre.

Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Mange av bedriftene som våre barn og barnebarn skal jobbe i, er ennå ikke etablert. Det er nå vi legger til rette for morgendagens arbeidsplasser.

Monica Mæland, næringsminister

Praktisk læring

Ungdomsbedrift gir dere mulighet til å utforske og eksperimentere. I tillegg kan dere oppleve skaperglede og engasjement ved å gjøre ideer om til handling.

I arbeidet med ungdomsbedrift kan dere gå i dybden på ulike problemstillinger. Dere får anvende teori fra ulike fag i praktiske oppgaver knyttet til ungdomsbedriften. For eksempel setter dere opp deres egen priskalkyle, dere lager budsjetter, og dere fører regnskap for bedriften. Bedriften skal også markedsføres, så her kan dere være kreative og prøve ut alt dere har lært om ulike markedsføringstiltak.

Dere vil se at god fagkunnskap er nyttig i arbeidet med ungdomsbedrifter. Blant annet er det viktig med et godt språk, siden personer utenfor skolen også skal lese det dere skriver. Det er motiverende å se sine egne idéer bli satt ut i livet, og ikke minst er det motiverende at dere kan tjene litt penger om bedriften går bra.

Kontakten med næringslivet er også en viktig del av det å drive ungdomsbedrift. Dere lærer betydningen av å etablere nettverk, og dere oppfordres til å få hjelp fra en ekstern mentor.

Hvordan drive ungdomsbedrift?

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap. Alle ungdomsbedrifter skal ha en lærer på skolen som forankrer arbeidet med programmet i undervisningen. Læreren er også ansvarlig for at arbeidet foregår innenfor de rammene som er satt:

  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes på slutten av skoleåret.
  • Deltakerne i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
  • Det må være minst to elever i en ungdomsbedrift.
  • Elevene i en ungdomsbedrift plikter å følge vedtektene for bedriften.
  • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er 140 000 kroner gjennom bedriftens levetid.
  • En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov til å pådra seg gjeld.

Dere registrerer ungdomsbedriftene deres i Brønnøysundregistrene som egne juridiske enheter via Ungt Entreprenørskap. Hver ungdomsbedrift får sitt unike organisasjonsnummer så snart bedriften er registrert. Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap, faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner. Ungt Entreprenørskap samarbeider med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene og kan tilby et godt rammeverk, slik at arbeidet foregår i lovlige former.

Relatert innhold

Gjennom å danne ungdomsbedrifter og utvikle ideer til salgbare produkter møter elevene en skolehverdag som byr på reelle problemstillinger.

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 11.03.2022

Læringsressurser

Drive ungdomsbedrift