Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag tankekart

I et tankekart sorterer du idéene dine på en fri og visuell måte. I denne oppgaven samarbeider dere i klassen for å komme på flest mulig idéer. Dere skal lage ett eller flere tankekart. Arbeid i grupper for å kunne bygge videre på hverandres idéer. Den ene assosiasjonen fører til den neste.
Tankekart med problemstilling, ord og bilder. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

  • ark i stort format, for eksempel A1 eller A2
  • tusjer i ulike farger
  • musikk

Oppgave

  1. Del inn i grupper på fire til seks elever. Hver gruppe får en tusj med ulik farge.
  2. På forhånd legger dere fram store ark. Det skal være like mange tankekart som grupper, og dere fordeler arkene rundt i klasserommet. Heng tankekart på veggen, legg dem på gulvet, eller plasser dem på ulike bord.
  3. Bestem på forhånd hva som skal stå i senter på de ulike tankekartene. Velg det som er aktuelt for deres oppgave, for eksempel tema, budskap, målgruppe, teknologi og teknikker, materialer og farger.
  4. Den som leder aktiviteten starter musikken, og hver gruppe skriver så mange stikkord de klarer. Når musikken stoppes, må alle slutte å skrive og gå til neste tankekart. I tillegg til ord kan dere tegne små skisser på arkene.
  5. Fortsett til alle har jobbet på alle tankekart. Det er om å gjøre at gruppas farge dekker mest mulig av arkene.
  6. For å velge ut de beste idéene, kan dere avslutte med å sette en strek under de idéene dere vil jobbe videre med.
CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 14.02.2020

Læringsressurser

Drive ungdomsbedrift