Hopp til innhold

Fagstoff

Entreprenørskap som metode

Gjennom å danne ungdomsbedrifter og utvikle ideer til salgbare produkter møter elevene en skolehverdag som byr på reelle problemstillinger framfor fiktive caser og oppgaver. Vi snakker med en lærer og en ungdomsbedrift om deres erfaringer med entreprenørskap i skolen.

Hva sier læreren om entreprenørskap som metode?

– Det er noe magisk som skjer underveis, forteller Hege Fjelldal ved Arendal videregående skole. Hun har i 15 år brukt entreprenørskap som metode i opplæringen og er begeistret for den utviklingen hun ser elevene har i løpet av skoleåret.

– Elevene utfordrer seg selv på en helt annen måte. De tenker kreativt, ser på samarbeid, tenker næringsliv og får bruke teorier i praksis, sier Fjelldal.

Vi prater med elevene i en ungdomsbedrift

En av bedriftene vi snakker med, ønsker å hjelpe ungdommer til å få bedre innsikt i politikk og mer kunnskap om hva de ulike partiene står for. Emma Bjerke Fossnes, Ruth Elise Trommestad, Anne Skjeggedal og Fatima Huseynli planlegger å lage en app til dette formålet.

Relatert innhold

1 + 1 = 3 er en øvelse som trener opp evnen til assosiasjonstenkning. Samtidig blir dere kjent med FNs bærekraftsmål.

CC BY-SASkrevet av Jone Nikolai Nyborg.
Sist faglig oppdatert 23.04.2020

Læringsressurser

Drive ungdomsbedrift