Hopp til innhold

Fagstoff

Klar, ferdig, kreativ

Skal du lage et spennende produkt eller løsning, må du ha en god idé. Men hvordan klarer man å stadig være kreativ? Hvordan kan vi skape og utvikle idéer på bestilling? Å arbeide fram en god idé kan være halve jobben.
Åpne bilde i et nytt vindu

Idéutvikling

Designprosessen består av ulike faser kreativt arbeid. Grovt inndelt kan vi dele idéutviklingsprosessen i en problemfase, en idéfase og en løsningsfase. En god prosess kjennetegnes ved at det jobbes kontinuerlig med forbedringer av idéene. Vi blir sjelden helt ferdige med en fase i prosessen. Vi vender stadig tilbake til et tidligere punkt og gjør forbedringer ut fra nye erfaringer og ny innsikt som vi har fått. Slik jobber du frem og tilbake i de ulike fasene, helt til du er kommet frem til en idé du ønsker å realisere.

Ingen liker å betale for et nytt design som er kjedelig eller ikke er funksjonelt. Som designer må du ofte tenke nytt og innovativt. Kunden må være så fornøyd med produktet eller løsningen din at de er villige til å betale for det. Alle som jobber med design, må derfor kunne utvikle nye, kreative løsninger.

Men hvordan klarer man å stadig være kreativ? Og hvordan klarer man å være kreativ på bestilling? Å arbeide fram en god idé kan være halve jobben.

Klar, ferdig, kreativ

Modellen Klar, ferdig, kreativ (eller KFK-modellen), som er utviklet av Martin Walter og Daniel Almli, illustrerer hvordan man kan jobbe med kreativitet. Modellen bryter idéfasen ned i fire delfaser.

delfaser i idéfasen

Delfase

Beskrivelse

Mål

Utforsk

Tenk nøye gjennom hva som er viktig for oppdragsgiveren. Research, altså utforsk, hva som er målet med produktet og temaet det omhandler. I denne fasen er det viktig å sikre seg mest mulig informasjon.

Ende opp med en enkel problemstilling.

Idémyldring

Nå skal fantasien få løpe fritt. I denne fasen er det lurt å samarbeide med andre og å bruke ulike idéskapingsverktøy. Denne fasen kalles også JA-fasen. Her er ingen idéer dumme. Alt er lov!

Ende opp med så mange idéer som mulig.

Kill your darlings

Nå er det tid for å være kritisk og kaste det som ikke skal brukes. Kill your darlings er et begrep i mediebransjen. Det betyr at du må gi slipp på noe du liker godt, for å kunne satse fullt på den idéen dere tror vil fungere best for målgruppa.

Ende opp med én konkret idé man ønsker å satse på.

Sett det sammen

I denne fasen skal du utvikle idéen videre og synliggjøre den i form av skisser, arbeidstegning, modell, 3D-visualisering, prototype eller lignende som presenteres for en mulig oppdragsgiver/kunde.

Ende opp med et løsningsforslag, en presentasjon, eller en pitch, som viser hvordan produktet skal bli eller vil fungere.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe, Daniel Almli og Martin Aune Walther.
Sist faglig oppdatert 12.02.2020

Læringsressurser

Drive ungdomsbedrift