Hopp til innhold

Fagstoff

Idéutvikling

Hvor kommer idéene fra? Er det ønske om å skape noe? Mange vil si at tanken om et nytt produkt starter med at det oppstår et behov. Hvilke egenskaper er det vi savner ved tilsvarende produkter i markedet, og hvem er det som skal bruke det vi vil lage?
Illustrasjon av person med mange ideer som strømmer ut av hodet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kartlegging

Hvem er det først og fremst som skal bruke det vi vil lage? Vi kaller dette målgruppa for produktet. Hvilke materialer skal vi lage produktet av? Og hva skal vi legge mest vekt på i selve formgivingen – utseendet eller god funksjonalitet? Når vi vil forsøke å svare på disse spørsmålene, er vi i gang med å utvikle et produkt. Da er det lurt å formulere en problemstilling. Det vil si at vi stiller et spørsmål som oppsummerer hva vi vil med produktet.

Idémyldring

Den vanligste teknikken som benyttes i startfasen av en designprosess, etter at vi har formulert en så presis problemstilling som mulig, er det vi kaller idémyldring eller brainstorming. Hensikten med dette er å få opp så mange idéer som mulig, uten at man i første omgang tar hensyn til om de er spesielt gode eller lar seg gjennomføre. Det var en som het Alex Osborn som satte denne teknikken i system.

Når vi driver idémyldring, er det viktig å se på prosessen som en lek der ingen har lov til å komme med negative kommentarer. Tvert imot gjelder å støtte alle idéer som kommer. Ingen idé er for dum. Ingen idé er for vågal eller for rar. Her er det lov å ta av, og i en god idémyldringsprosess ler vi en masse.

For å holde orden på ideene har mange glede av å sette dem inn i et tankekart for å systematisere dem. Det er viktig å avslutte idémyldringsprosessen på en tydelig måte. For nå skal vi se på ideene våre med et kritisk blikk og velge dem gruppa tror best lar seg gjennomføre for å dekke det behovet vi har tatt utgangpunkt i.

CC BY-SARettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 18.11.2018

Læringsressurser

Drive ungdomsbedrift