Hopp til innhold

Fagstoff

Emballasje og bærekraftsmerking

Kan eller bør plastemballasjen alltid erstattes eller fjernes? Materialbruk og det miljømessige aspektet ved bruk av emballasje har kommet mer i fokus de senere årene. For eksempel ønsker vi oss mindre plast, fordi plast er et miljøproblem.
Bananer pakket inn i plast. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bærekraftig emballasje

Det er ingen tvil om at en del emballasje er unødvendig og overflødig. Men hvordan hadde egentlig produktene og miljøet vært uten emballasje? En av emballasjens hovedfunksjoner er å beskytte produktet. En annen funksjon er å forlenge holdbarheten og bevare kvaliteten, for eksempel på matvarer.

Riktig bruk av emballasje kan bidra til å redusere svinn. Det kan for eksempel være mye mer miljøbelastende å kaste mat enn å benytte plastemballasje. Dette forutsetter at plasten sorteres riktig og kan gjenvinnes.

Plastemballasje kan forlenge holdbarheten til for eksempel noen typer av frukt og grønt. Spørsmålet er hvilken plast, eller annen unødvendig emballasje, som kan fjernes uten å øke matsvinnet. I filmen nedenfor kan du se mer om dette.

Plast

Få materialer har påvirket livene våre i så stor grad som plasten. Den har gjort det mulig å lage produkter som er både billigere og mer holdbare. De siste tiårene har problematiske sider ved plasten kommet mer fram.

Vi har alle sett bilder i mediene med påminnelser om de enorme mengdene plastavfall i verdenshavene. Plast kan være nyttig når den er i bruk, men om plasten kommer på avveier, blir det problematisk.

Tenk etter!

Hva er fordeler og ulemper med bruk av plast og plastemballasje?

Bærekraftsmerking

Det kan være krevende å orientere seg om alle sider ved produkter som tilbys. Flere merkeordninger gjør det lettere for oss forbrukere å velge det som er mest bærekraftig.

Kjenner du til noen merkeordninger? Nedenfor kan du gjøre deg litt kjent med noen av merkeordningene.

Materialgjenvinning og kildesortering

Vi sorterer, vasker, bretter og stapper, men hvor godt klima- og miljøtiltak er egentlig kildesortering? Resirkulering av plast er avhengig av flere enn oss forbrukere som kildesorterer.

Å benytte emballasje som kan resirkuleres, er produsentenes ansvar. De skal også sørge for gode merkeordninger og forsøke å benytte resirkulert materiale i sine produkter.

EUs mål er 50 prosent resirkulering av plastemballasje innen 2025. Myndighetene har ansvaret for at Norge når dette målet, og må iverksette målrettede tiltak for å fremme ønsket utvikling.

Andreas Wahl sjekker hva som skjer med søppelet vårt i episoden «Resirkulering» av serien Folkeopplysningen.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 23.10.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet produkt