Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Segmentering og målgruppevalg for fotograferingstjenester

I denne oppgaven skal dere jobbe med segmentering og målgruppevalg for en tenkt ungdomsbedrift som tilbyr fotografering.
Mann med kamera i skogen. Foto.

Tenk dere at dere har en ungdomsbedrift som tilbyr fotografering. Først tenker dere at dere vil nå ut til alle i byen. Men etter hvert finner dere ut at det kan være vanskelig å nå fram med et tydelig budskap til alle i byen samtidig.

Dere finner ut at dere kan forsøke å avgrense i målgrupper. Dette vil kunne gjøre det enklere for dere å målrette fotograferingstilbudet og nå fram med markedsføringen.

Forslag til arbeid med oppgavene:
  • Jobb gjerne i par.
  • Presenter svarene for klassen.
  • Ha til slutt en diskusjon om oppgavene i klassen.

Oppgaver

  1. Gjør rede for hvilke segmenteringskriterier og hva slags segmenteringsstrategi det kan være aktuelt å benytte for målgruppevalg. Bruk relevante fagbegreper.
  2. Skriv en beskrivelse av en eller flere målgrupper dere vil nå ut til med fotograferingstilbudet deres.
  3. Gjør rede for hvor og hvordan dere vil kommunisere for å nå ut til den målgruppa eller de målgruppene dere har valgt. Begrunn svaret deres.
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 27.01.2021

Læringsressurser

Markeder, kjøpsatferd og segmentering