Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forbrukeratferd i filmen Den perfekte familien

Nå skal du få jobbe med oppgaver til filmen Den perfekte familien. Oppgavene har med temaet forbrukeratferd å gjøre.

Oppgaver

  1. Redegjør for Maslows behovspyramide, og vurder hvilket eller hvilke behov som er mest framtredende i filmen.
  2. Bruk eksempler fra filmen, og reflekter over hvordan kulturelle, sosiale, personlige og psykologiske faktorer påvirker forbrukeratferd.
  3. Redegjør for kjøpsprosessen for et selvvalgt produkt i filmen. Bruk de forutsetningene du mener er nødvendig for å kunne redegjøre for kjøpsprosessen.
  4. Velg deg ut et kjøp du ser i filmen, og redegjør for kjøpsrollene.
  5. Ta for deg adopsjonsprosessen som forbrukeren går gjennom fra et nytt produkt er introdusert på markedet, til forbrukeren har akseptert eller forkastet produktet. Forklar adopsjonsprosessen med utgangspunkt i et selvvalgt eksempel fra filmen.
  6. Diffusjonsprosessen handler om hvordan nye produkter sprer seg blant ulike kategorier brukere i markedet. Finn eksempler fra filmen på de ulike kategoriene. Er det noen av kategoriene som det er vanskelig å finne eksempler på i filmen?
  7. I starten av filmen bekymrer «mor» seg for at «far» ikke er dyktig nok i jobben sin, og hun tar en samtale med han 33 minutter ut i filmen. Hva handler denne samtalen om, og hva er det som gjør at salget hans etter hvert blir vesentlig bedre?
Utsnitt fra filmen Den perfekte familien. Foto.

Til denne filmen finnes det også oppgaver til temaene markedskommunikasjon og segmentering og målgruppevalg. Se disse relaterte artiklene:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 16.01.2021

Læringsressurser

Markeder, kjøpsatferd og segmentering