Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor definere markeder?

Er det nødvendig å bruke tid og krefter på å definere et bestemt marked? Kan vi ikke bare produsere produktene våre i fred, så får de som vil, kjøpe dem? Vel – vi kan la være å ha en gjennomtenkt strategi, men finnes det en god grunn til å overlate til tilfeldighetene om vi skal lykkes eller ikke?
Kvinne med tankeboble. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et grunnlag for strategiske valg

Det finnes noen få tilfeller der markedet er tydelig definert i utgangspunktet, som for eksempel aksjemarkedet. Men for de fleste bedrifter er det helt nødvendig å definere hvilket marked de skal være i. De må kjenne både kundene og konkurrentene sine slik at de kan velge de rette strategiene for prispolitikk, reklame og kommunikasjon, produktutvikling og distribusjon.

En hjelp i markedsføringsarbeidet

Når vi har definert markedet vi er i, har vi også avklart bedriftens rolle. Vi vet hvem vi skal markedsføre oss overfor, og hvem vi skal konkurrere mot. Da kan vi lettere sette oss konkrete mål for markedsføringsarbeidet. For eksempel er det langt enklere å utforme et reklamebudskap dersom vi har avgrenset målgruppen godt. En pensjonist trenger som oftest en helt annen form for kommunikasjon enn en trettiåring eller en skoleelev.

For en bedrift er det umulig å være god på «alt» eller å være noe for «alle». Da blir resultatet gjerne middelmådig på de fleste områder, og vi risikerer at vi ikke når noen som helst. Derfor legger vi det beste grunnlaget for å lykkes når vi avgrenser markedet vårt skikkelig.

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 19.10.2017

Læringsressurser

Markeder, kjøpsatferd og segmentering